!!! โรคเบาหวาน กระทบประสิทธิภาพสมอง

!!! โรคเบาหวาน กระทบประสิทธิภาพสมอง
• คุณภาพชีวิต
ส่งผล “ ความจำเสื่อม” ระยะยาว

หากไม่สามารถควบคุมโรคเบาหวานประเภทที่ 2 เอาไว้ได้ อาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อประสิทธิภาพของสมอง นำไปสู่ภาวะความจำแย่ ไปจนถึงลดประสิทธิภาพของสมอง

ผลงานดังกล่าวเป็นของทีมวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเอดิน เบิร์ก สหราชอาณาจักร ที่ทำการศึกษาผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 จำนวน 1,066 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 60-75 ปี โดยก่อนลงมือศึกษา ทางผู้วิจัยจะทำการประเมินความสามารถทางจิตใจของอาสาสมัคร เช่น ความจำ การใช้เหตุผลและสมาธิ ซึ่งพบว่าอาสาสมัครจำนวน 113 คน ซึ่งมีประวัติของระดับ น้ำตาลในเลือดลดต่ำอย่างรุนแรง ได้รับคะแนนด้านความจำน้อยกว่ากลุ่มอื่น

ผู้วิจัยชี้ว่า สาเหตุที่โรคเบาหวานส่งผลกระทบต่อสมอง อาจเป็นเพราะน้ำตาลไม่สามารถส่งผ่านไปยังสมอง เพราะปกติผู้มีโรคเบาหวานชนิดนี้จะมีอาการระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างรุนแรงในระดับอันตราย ทำให้ระดับน้ำตาลไม่เดินทางไปถึงสมอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวานระบุว่า ผลวิจัยนี้เท่ากับตอกย้ำหลักฐานก่อนหน้านี้ที่ชี้ว่าการไม่สามารถควบคุมโรคเบาหวานได้ จะกระทบต่อการทำงานของสมอง อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องทำการวิจัยเพิ่มเติมอีกก่อนจะสรุปยืนยันความเกี่ยวพันระหว่างเบาหวานกับโรคความจำเสื่อม

ปัจจุบันมีผู้ป่วยเบาหวานในสหราชอาณาจักร 2.5 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นเบาหวานประเภทที่ 2 ถึง 5 แสนคน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *