โรคหลอดเลือดหัวใจ ต้นเหตุเสียชีวิตอันดับต้นๆ

โรคหลอดเลือดหัวใจ ต้นเหตุเสียชีวิตอันดับต้นๆ
• คุณภาพชีวิต
พบในกลุ่มคนอายุ 35-45 ปี เพิ่มขึ้นทุกปี

ปัจจุบันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นต้นเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย และพบในกลุ่มคนอายุ 35-45 ปี เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันไม่ถูกสุขลักษณะ ในกรณีหลอดเลือดหัวใจยังตีบไม่มาก เราอาจไม่รู้สึกถึงอาการใดๆ อาการต่างๆ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบไปมากกว่า 75% อาการที่พบบ่อยมีดังนี้

ปวด แน่น จุกเสียดหน้าอก เหมือนมีอะไรมาทับหรือบีบที่หน้าอก

เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียง่าย ใจสั่น วิงเวียนศีรษะเป็นประจำ

หายใจลำบาก ทำให้ต้องหายใจสั้นๆ และเร็วขึ้น

มีอาการชาตามมือและเท้า แขนขาไม่มีเรี่ยวแรง

แต่อย่างไรก็ตาม มีจำนวน 1 ใน 5 ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่มีอาการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอย่างฉับพลันจากหัวใจวาย

ข้อจำกัดของการทำบอลลูนหรือบายพาส…

ในกรณีหลอดเลือดหัวใจยังตีบไม่มาก อาจทำบอลลูนเพื่อเบียดให้ไขมันแบนลงไปติดที่ผนังหลอดเลือด ทำให้ทางเดินของเลือดกว้างขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ไขมันในหลอดเลือดก็ยังมีปริมาณมากเท่าเดิม ผู้ป่วยจึงมักจะกลับมาตีบใหม่ภายใน 3-6 เดือนหลังจากการทำบอลลูน ส่วนกรณีของการทำบายพาสอาจแก้ไขหลอดเลือดหัวใจตีบได้ในระดับหนึ่ง แต่สำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบ หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ตับ ไต และอวัยวะอื่นๆ ก็มักจะมีอาการตีบเช่นกัน การทำบายพาสหัวใจเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถแก้ไขอาการตีบของหลอดเลือดในส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ด้วย

วิธีการบำบัดแบบองค์รวมของการแพทย์จีน…

สำหรับโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ หลักการวินิจฉัยและรักษาอันสำคัญที่การแพทย์แผนจีนยึดถือมาตลอดคือ ปวดแสดงว่าไม่โล่ง โล่งแล้วก็จะไม่ปวด “ไม่โล่ง” หมายถึง หลอดเลือดมีการตีบตัน ทำให้เกิดภาวะการคั่งของเลือดและพลังลมปราณจนเกิดอาการเจ็บหรือปวด ดังนั้น การแพทย์จีนจึงเน้นความสำคัญในการบำบัด เพื่อขจัดต้นเหตุของโรคดังนี้

ทำความสะอาดและทะลวงหลอดเลือดทั่วทั้งร่างกาย ละลายไขมันและสลายลิ่มเลือด เมื่อหลอดเลือดตีบตันน้อยลงหรือโล่งสะอาดแล้ว อาการปวด แน่น จุกเสียดหน้าอกก็จะค่อยๆ ทุเลาลง หรืออาจหายไปในที่สุด

บำรุงรักษาไตเพื่อส่งเสริมพลังลมปราณ ซึ่งเป็นพลังที่ผลักดันให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับความสมดุลหยิน-หยางในร่างกาย เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล ตับก็จะสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากเกินควร

และที่สำคัญคือ วิธีการบำบัดดังกล่าวยังเหมาะกับผู้ที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต ภาวะไขมันในเลือดสูงด้วย เนื่องจากโรคกลุ่มนี้ล้วนเกิดจากสาเหตุที่คล้ายคลึงกันและสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ ทั้งยังเพิ่มความรุนแรงซึ่งกันและกัน โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต ก็มักจะเจอในคนๆ เดียวกันด้วย…

ที่มา : ศูนย์การแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลปิยะเวท

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *