โรคคนแก่ 'สมองเสื่อม'

โรคคนแก่ ‘สมองเสื่อม’
• คุณภาพชีวิต
‘ไข่ไก่’ ช่วยได้

เมื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนามากขึ้น ผู้คนในประเทศต่าง ๆ รวมถึงในประเทศไทย โดยเฉลี่ยแล้วก็จะมีช่วงอายุยืนยาวมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ “สังคมคนแก่ขยายวงใหญ่มากขึ้น” แต่ขณะเดียวกัน…คนแก่ก็เป็นกลุ่มที่มีโรครุมเร้ามาก และ “สมองเสื่อม” ก็เป็นโรคหนึ่ง…ที่จะเป็นกันมาก

จากชุดความรู้สำหรับประชาชนเรื่องภาวะสมองเสื่อม โดยสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุว่า… ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในประเทศต่าง ๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมนุษย์มีอายุยืนยาวกว่าเดิม ซึ่งในประเทศไทยนั้นในอดีตคนไทยมีอายุเฉลี่ยราว 45 ปี แต่ยุคปัจจุบันผู้ชายไทยมีอายุเฉลี่ยถึง 63 ปี และผู้หญิง 64 ปี โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 แล้ว ที่ในประเทศไทยพบว่ามีประชากรอายุเกิน 60 ปี ถึง 3 ล้าน 1 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของจำนวนประชากร ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุนี้สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ “สมองเสื่อม”

ทั้งนี้จากการศึกษาทางระบาดวิทยาถึงสถิติความชุกชุมของภาวะสมองเสื่อมในประชากรโลก พบว่าอยู่ในอัตราสูงถึงร้อยละ 5-8 ของผู้อายุเกิน 65 ปี และจะมีอัตราการเสื่อมจนกลายเป็นโรคสูงถึงร้อยละ 20 ส่วนผู้ที่มีอายุเกิน 90 ปียิ่งไม่ต้องพูดถึง อัตรายิ่งพุ่งสูง โดยจะพบถึงร้อยละ 50 ที่มีภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม กับผู้ที่ไม่ได้สูงอายุ ผู้ที่อายุน้อย ก็อาจเกิดภาวะนี้ได้ ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากโรคพันธุกรรม, โรคการติดเชื้อของสมอง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบจากไวรัส, สารพิษ และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น กับภาวะสมองเสื่อม “โรคสมองเสื่อม” หรือ “โรคอัลไซเมอร์” จากข้อมูลความรู้ของแหล่งอื่น ๆ ก็มีการระบุถึงอย่างน่าสนใจ ซึ่งหากจะประมวลโดยสรุป… โรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่สมองเสื่อมสภาพไปตามอายุขัย หรือถูกทำลาย โดยอัตราเสี่ยงที่จะเป็นโรคจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น

โรคสมองเสื่อมต้องนับเป็นอีกโรครุนแรงที่สำคัญ เพราะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาผู้ป่วยโรคนี้ให้หายขาดได้ ทำได้เพียงแค่การรักษาให้อาการดีขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น และเมื่อไม่นานมานี้ ทางองค์การโรคอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศ หรือเอดีไอ (Alzheimer’s Disease International : ADI) ได้มีการเผยแพร่รายงานชิ้นใหม่ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2553 จะมีคนเป็นโรคอัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่อมรูปแบบต่าง ๆ มากกว่า 35 ล้านคนทั่วโลก ตัวเลขคาดการณ์นี้สูงกว่าที่เคยคาดกันไว้เมื่อ 2-3 ปีก่อนราวร้อยละ 10 ขณะที่ในปีหนึ่ง ๆ ทั่วโลกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับโรคสมองเสื่อมลักษณะต่าง ๆ ทั้งหมดเป็นเงินราว 315,000 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์อีกว่าจะมีคนเป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นเท่าตัวในทุก ๆ 20 ปี และในอีกประมาณ 40 ปีข้างหน้า หรือในปี พ.ศ. 2593 คาดว่าทั่วโลกจะมีคนเป็นโรคนี้มากกว่า 115 ล้านคน โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ระดับกลาง แถบแอฟริกา ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกาตอนใต้ และหลายส่วนของเอเชีย “สมองเสื่อม” โรคนี้ยังรักษายาก…จึงประมาทไม่ได้ แต่การ “ป้องกัน” นั้น…มีรายงานว่า “ไข่ไก่” ช่วยได้

มีรายงานวิจัยในต่างประเทศระบุว่า… จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สารอะซีทิลโคลีน (Acetylcholine) กับโรคอัลไซเมอร์ พบว่าในสมองของผู้ป่วยโรคนี้จะมีปริมาณของอะซีทิลโคลีนลดลงมากถึงร้อยละ 90 และเชื่อว่าเป็นต้นเหตุทำให้ความสามารถในการจำและการใช้เหตุผลของผู้ป่วยลดลงตามไปด้วย สารตั้งต้นหลักในการสังเคราะห์สารอะซีทิลโคลีนของร่างกาย มนุษย์ คือ “โคลีน (Choline)” ซึ่งโคลีนเป็นสารอาหารที่มีผลต่อกระบวนการส่งกระแสประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำ มีบทบาทต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้ เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างเซลล์สมองมนุษย์ นับแต่เป็นทารกอยู่ในครรภ์ ไปจนกว่าจะสิ้นอายุขัย ร่างกายสามารถผลิตโคลีนได้ แต่ปริมาณยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จำเป็นต้องกินเพิ่มเติม ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ตรงกันว่า “ไข่แดงของไข่ไก่เป็นแหล่งที่มีโคลีนอยู่ในปริมาณมาก” แหล่งหนึ่ง

ทั้งนี้จากผลวิจัยของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเยล พบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งมีระดับคอเลสเตอรอลปกติหรือสูงกว่าปกติเล็กน้อย ที่กินไข่ไก่วันละ 2 ฟอง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ไม่ได้ทำให้ปริมาณของ คอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้น ขณะที่ทางสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาก็สนับสนุนให้กินไข่มากขึ้น เนื่องจากพบว่ามีประโยชน์ ไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อร่างกาย ดังนั้นปัจจุบันผู้คนในต่างประเทศจึงเปลี่ยนพฤติกรรมหันมากินไข่ไก่กันมากขึ้น จากเดิมที่เชื่อว่า-มีการแนะนำว่าให้กินได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 3 ฟอง เพราะหากกินมากไปอาจจะชักนำโรคหัวใจ หรือโรคอื่น ๆปัจจุบันผู้คนในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น กินไข่ไก่กันประมาณ 250-300 ฟอง/คน/ปี ส่วนในไทยเราอัตราการกินไข่ไก่ของคนไทยเฉลี่ย 150-160 ฟอง/คน/ปี ซึ่งถือว่ายังน้อย แม้จะเป็นอาหารที่ราคาไม่แพง ผลวิจัยปัจจุบันชี้ว่า “ไข่ไก่ช่วยต้านสมองเสื่อม” ได้คนไทยที่ไม่ค่อยชอบกินไข่…ก็ลองพิจารณากันดู

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *