สุขภาพ : โรคกระดูกและข้อ…ภัยร้ายใกล้ตัว

สุขภาพ : โรคกระดูกและข้อ…ภัยร้ายใกล้ตัว

หลายคนอาจเคยมีอาการปวดหลัง ปวดตามข้อตามร่างกาย ทำให้กังวลใจว่าจะมีความผิดปกติหรือเกิดโรคร้ายแรงกับตนเองหรือไม่

ผศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาฯ ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาการปวดหลัง ปวดข้อ ว่า จากผลวิจัยทางการแพทย์พบว่าอาการปวดหลังหรือปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไม่ได้จำกัดอยู่ในเพียงกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น หากแต่เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น วัยรุ่น คนทำงาน หรือนักกีฬา ซึ่งสูงถึงกว่าร้อยละ 80 เลยทีเดียว

อาการปวดหลังปวดข้อนั้น ถ้าเป็นไม่มากนัก ก็สามารถบรรเทาลงได้เอง มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้องใช้ยารักษา เนื่องจากมีอาการปวดรุนแรงและเรื้อรัง สำหรับอวัยวะภายในร่างกายที่เป็นเหตุทำให้เกิดอาการปวดหลังและข้อต่อต่างๆ ก็คือ กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการปวดกระดูกสันหลังมากที่สุด เส้นประสาท อวัยวะภายในช่องท้อง ฯลฯ

นอกจากนี้ กิจวัตรประจำวันที่ไม่ถูกสุขลักษณะและอุบัติเหตุก็อาจส่งผลให้เกิดอาการปวด ยอกของกล้ามเนื้อและกระดูกได้ เช่น การยกของหนัก การตกจากที่สูง หรือการนั่งที่ไม่ถูกวิธี

สำหรับวิธีการรักษานั้น ผศ.นพ.ยงศักดิ์ ให้ข้อมูลว่า การรักษามีหลายวิธีทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก โดยส่วนใหญ่แล้วแพทย์จะต้องตรวจสอบประวัติในการดำรงชีวิตของผู้ป่วยเพื่อหาความเป็นไปได้ของสาเหตุการปวดเหล่านั้น และอาจมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อื่นเพิ่มเติมในการหาสาเหตุ เช่นการทำ MRI หรือการฉีดสีเข้ากระดูกสันหลัง แต่ไม่จำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยทุกกรณี

นอกจากนี้ การแพทย์ทางเลือกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยทุเลาความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยได้ เช่น การฝังเข็ม การนวดประคบสมุนไพร แต่ก็ยังไม่มีการศึกษาผลการรักษาว่าจะทำให้ผู้ป่วยหายขาดได้หรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ป่วยเอง

ส่วนการป้องกันตนเอง เป็นสิ่งที่ควรตะหนักไม่น้อยเหมือนกันทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้เกิดการกดทับ การยกของหนัก การนอนในท่าที่ถูกต้อง รวมไปถึงการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน เป็นต้น

หากแต่ในชีวิตคนปัจจุบันที่มีแต่ความเร่งรีบ การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงกระดูกและข้อ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอจะทำไห้ไม่เกิดการเสื่อมของกระดูกและกล้ามเนื้อ

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *