โภชนาการบำบัด เรื่องง่ายๆ ถูกมองข้าม

โภชนาการบำบัด เรื่องง่ายๆ ถูกมองข้าม
• อาหาร
ทานครบ 5 หมู่ อาหารหลากหลายและพอเพียง ออกกำลังกาย

เอาใจคุณสาวๆ ทั้งเรื่องการแต่งหน้า แฟชั่น เสื้อผ้าหน้าผม เพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ ครั้งนี้ขอเจาะกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่วัยคุณพ่อคุณแม่ ด้วยโภชนาการที่ดีสมวัยพ่อแม่

Dr.Charlette Gallagher Allred ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนบำบัดจากประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ความชราเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมักจะเกี่ยวโยงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในทางสรีรวิทยาของร่างกาย มีสภาพการเสื่อมของระบบอวัยวะ

ทางองค์การอนามัยโลกได้ตั้งเกณฑ์ขึ้นเพื่อใช้กันทั่วๆ ไปว่า ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ปัจจุบันแนวโน้มของการเพิ่มประชากรกลุ่มนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โภชนาการจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ การที่ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือได้มากเกินไป มีผลซ้ำเติมอวัยวะต่างๆ มีแนวโน้มจะเสื่อม และอุบัติการณ์การเกิดโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน

โภชนาการในผู้สูงอายุแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ 1. อาหารที่เหมาะสมสำหรับเมตาบอลิซึม กลุ่มที่ 2. อาหารเพื่อช่วยให้มีสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาว และกลุ่มที่ 3. อาหารที่เหมาะสมกับโรค อาทิอาหารสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดัน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาบำบัดกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาที่ผู้สูงอายุกินอาหารได้น้อยลง เกิดจากสาเหตุมาจากปัญหาหลายประการ ทั้งเรื่องเหงือกและฟัน ทำให้เคี้ยวอาหารลำบาก ปุ่มรับรสอาหารที่ลิ้นเสื่อมและมีจำนวนลดลง ทำให้ทานอาหารได้น้อยลง ปลายประสาทรับกลิ่นในจมูกทำหน้าที่ได้ไม่ดีเหมือนเดิม ผู้สูงอายุมักจะกังวลและเศร้าใจ และสมรรถภาพของร่างกายจะลดลงตามอายุ

อ.สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 9 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สารอาหารที่ผู้สูงวัยต้องการไม่แตกต่างจากวัยหนุ่มสาว เพราะร่างกายยังต้องการทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และไขมัน เพียงแต่จะลดปริมาณลงบ้างเล็กน้อย

สาเหตุที่เน้นให้ผู้สูงวัยรับประทานผักและผลไม้ เนื่องจากวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่กินเข้าไปแล้ว ร่างกายจะย่อยและดูดซึมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกันโรค มีสารต้านมะเร็ง และอาหารหรือที่เรียกว่า ไฟเบอร์สูง

ส่วนการดูแลสุขภาพควรปฏิบัติดังนี้ พิจารณาลักษณะของอาหารที่จะให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานครบ 5 หมู่ มีความหลากหลายและพอเพียง ส่งเสริมให้ท่านได้ออกกำลังกาย ควรพาท่านไปพักผ่อนในสถานที่ที่ชื่นชอบ และพักผ่อนให้เพียงพอ

ที่มา:หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

Update: 10-10-51

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *