‘โชค’ ช่วยแนะ SMEs ฝ่าวิกฤต

“โชค” ช่วยแนะ SMEs ฝ่าวิกฤต

โดย บิสิเนสไทย [18-2-2008]

“หากวันนี้ฟาร์มโชคชัยจะจบลง จะไม่เป็นเพราะเรื่องใหญ่ๆ แต่ปัญหานั้นจะเกิดมาจากเรื่องเล็กๆ” กรณีสวนสยามต้องประกาศขายกิจการเพราะว่าน็อตที่สไลเดอร์หลุด บทเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสะเทือนใจของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งโชค บลูกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ยกตัวอย่างไว้ในหนังสือโชคช่วย…ด้วยประสบการณ์ ว่า “ความไม่ประมาท” เป็นเรื่องที่เขาย้ำกับพนักงานมานานแล้ว เพื่อให้ไม่ละเลยรายละเอียดเล็กๆ น้อย อันอาจเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ ได้ในที่สุด

แนวคิดในการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จซึ่งเขามุ่งเน้นไปที่ “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นสำคัญตั้งแต่ผู้บริหาร รวมกระทั่งบุคลากรในองค์กรกว่า 1,400 คน ซึ่งเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ปรัชญาการทำงานทั้ง 10 ข้อ
1. บุคลิกภาพของCEO สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการทำงานขององค์กรนั้นๆ
2. ผู้บริหารต้องเข้าใจจุดยืน(Position) ของตนเองในแต่ละสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และวางกลยุทธ์การรับมือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
3. ความศรัทธา ทั้งศรัทธาต่อพนักงานและองค์กร ผู้นำ ตลอดจนเพื่อนร่วมงานและวิชาชีพตนเอง ซึ่งเปรียบได้กับพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
4. ทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจอันเป็นหนึ่งเดียวและสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างถูกต้องต่อสาธารณชน
5. การสร้างความได้เปรียบจากการเปลี่ยนแปลง โดยผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจตัวเองก่อนที่จะถูกบังคับจากแรงกดดันของธุรกิจซึ่งต้องเปลี่ยนอย่างมีหลักการ ที่เรียกว่าแรงผลักดัน Dynamic of Change
6. เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาด
7. มีความคิดสร้างสรรค์
8. มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
9. ให้กำลังใจตัวเอง มองว่าทุกอย่างที่ทำได้ คือความภาคภูมิใจของเรา
10. สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเราเองในสิ่งที่เราทำได้ อย่าไปเปรียบเทียบในสิ่งที่เราขาดกับสิ่งที่คนอื่นมี เวลาเราเปรียบเทียบสิ่งที่เราขาดกับสิ่งที่คนอื่นมี สิ่งที่ตามมาคือความโลภ เมื่อมีความโลภ สติก็ไม่เกิด เมื่อไม่มีสติ คุณก็จะไม่มีโฟกัส ไม่มีสมาธิว่าคุณทำอะไรอยู่ โจทย์จะไม่ใหญ่ ผลปรากฎที่ออกมาก็จะประสบความสำเร็จ และความสำเร็จเล็กๆ นี่เอง เมื่อเอาต่อกันมากๆ ก็จะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น
บทเรียนผ่านประสบการณ์ตรงของทายาทธุรกิจ และผู้พลิกสถานการณ์ของธุรกิจให้สามารถมีกำไรหล่อเลี้ยงธุรกิจ และสามารถแตกแขนงไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นที่ต่อยอดมาจากธุรกิจปศุสัตว์ อาทิ ภัตตาคาร,ผลิตภัณฑ์นม,ท่องเที่ยวฟาร์มโชคชัย สามารถทำให้ฟาร์มโชคชัยยืนหยัดอย่างมั่นคงในทุกวันนี้ ผลสำเร็จจากการลงมือทำในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นว่าทำได้ดี

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *