แพทย์ แนะ ใช้บัญญัติ 10 ประการ ลดปัญหาสุขภาพ

แพทย์ แนะ ใช้บัญญัติ 10 ประการ ลดปัญหาสุขภาพ
คุณภาพชีวิต
หลังพบ คนไทยมีปัญหาเข้าขั้นวิกฤติ

นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นเข้าสู่วิกฤต โดยพบว่าคนไทยีการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยภาวะโรควิถีชีวิต หรือโรคติดต่อไม่รื้อรัง โดยเฉพาะ 5 อันดับแรกคือ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็ง

ซึ่งจากการตรวจวัดความดันโลหิตทั่วประเทศพบว่า คนไทยมีภาวะความดันโลหิตสูงถึง 2.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.42 ของประชากรในทุกพื้นที่ รวมทั้งการกินอาหารไม่สะอาด ไม่ล้างมือ ทำให้ป่วยด้วยโรคทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอุจจาระร่วง พบผู้ป่วยตั้งแต่เดือน ม.ค.จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 416,661 ราย

นอกจากนี้ความเครียดจากปัญหาต่างๆทำให้คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิต จากการสำรวจพบว่า คนไทย 1 ใน 5 คน มีความทุกข์ทางใจ มีอาการซึมเศร้า 1.8 ล้านคน มีความเครียดมากร้อยละ 8

นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า จำนวนการตายของประชากรโลกทั้งหมดประมาณ 58 ล้านคน มีประมาณ 35 ล้านคน มีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และคาดว่าในปี 2565 ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตประมาณ25 ล้านคน โดยเกิดกับกลุ่มประชากรประเทศที่กำลังพัฒนาประมาณ 19 ล้านคนหรือร้อยละ 80 ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ

นพ.ศุภชัย กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการขาดความรู้เรื่องสุขบัญญัติ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ คือ

1. การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย

4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากอันตราย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด

5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติดและการสำส่อนทางเพศ

6. สร้างสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

7. ป้องกันภัยด้วยความไม่ประมาท

8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี

9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส

10. มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

Update 18-06-51

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *