แนะ 5 วิธีสร้างลูกเป็นอัจฉริยะ

แนะ 5 วิธีสร้างลูกเป็นอัจฉริยะ

ระบุพ่อแม่ต้องค้นหาจุดเด่นของลูกก่อนสนับสนุนด้วยความรักและเข้าใจ ส่วนครูและโรงรียนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นประสาทสัมผัสทั้ง 5ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เชื่อว่าเด็กหนึ่งในหมื่นคนต้องเป็นอัจฉริยะบุคคลได้ เพียงแต่พ่อแม่ต้องค้นพบจุดเด่นของลูกให้ได้ ส่วนโรงเรียนและครูต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เน้นให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ หู ตา คอ จมูก ลิ้น
“อยากให้โรงเรียนพัฒนาแววเด็ก ด้วย 1.การตั้งชมรมต่างๆ เช่น ชมรมถ่ายรูป ชมรมสร้างเวบไซต์ 2.เปลี่ยนวิธีสอน 3.เปลี่ยนวิธีสอบจากปรนัยเป็นอัตนัย เพื่อให้เด็กรู้จักใช้ความคิด อย่าทำลายความเชื่อมั่นเด็ก ดังนั้นคนจะเป็นอัจฉริยะบังคับไม่ได้ หากพ่อแม่ปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่เขารัก ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เขาชอบ ตรงนี้ลูกมีสิทธิเป็นอัจฉริยะบุคคลได้ และที่สำคัญที่สุดควรเลี้ยงลูกด้วยตนเอง” ผศ.ดร.อุษณีย์ กล่าว
ผศ.ดร.อุษณีย์ ยังฝากสูตรลับสร้างลูกเป็นอัจฉริยะ 5 วิธี ว่า 1.ดูว่าลูกทำอะไรได้ดีที่สุดในตัวของเขาจงรีบสนับสนุนทันที 2.อย่าบังคับขู่เข็ญว่าเขาต้องเป็นนั่นเป็นนี่ พ่อแม่ที่เป็นหมอหรือที่อยากเป็นหมอแล้วเป็นไม่ได้ แล้วมาบังคับลูกให้เป็นหมอ ท้ายสุดหมอหลายคนออกมาร้องเพลง วาดรูป ทำธุรกิจ ทำอะไรก็ไม่รู้ที่พ่อแม่ไม่อยากให้ทำ มีหมอคนหนึ่งพลิกตัวเองจากหมอมาสอนหนังสือ
3.ให้เขาได้เจอกับคนอื่น เพราะว่าศักยภาพของเด็กเปรียบเหมือนน้ำมันตะเกียง ทีนี้พอไม่มีอะไรมาจุดประกายพอได้เจอกับคนเก่ง ไฟในตัวก็จะถูกกระตุ้นขึ้น 4.ไม่มีอัจฉริยะบุคคลคนไหนหรือคนเก่งคนไหนขี้เกียจแล้วได้ดี คนขี้เกียจไม่ได้ดี สมองที่ไม่ทำงานเป็นสมองที่ไร้ประสิทธิภาพ เป็นสมองที่ขี้เกียจ ไม่เคยประสบผลสำเร็จ 5.พ่อแม่ต้องทุ่มเทเวลาและความเข้าใจ เพราะอัจฉริยภาพนั้น เริ่มจากความรัก ให้เด็กทำในสิ่งที่รักแล้วเด็กจะเป็นอัจฉริยะได้อย่างมีความสุข
ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดโครงการ THE MIRACLE OF BRAIN โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมมือกับศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก ปรากฏว่ามีผู้สนใจร่วมงานถึง 200 คน ที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เมื่อเร็วๆ นี้
แนะ 5 วิธีสร้างลูกเป็นอัจฉริยะ ระบุพ่อแม่ต้องค้นหาจุดเด่นของลูกก่อนสนับสนุนด้วยความรักและเข้าใจ ส่วนครูและโรงรียนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เชื่อว่าเด็กหนึ่งในหมื่นคนต้องเป็นอัจฉริยะบุคคลได้ เพียงแต่พ่อแม่ต้องค้นพบจุดเด่นของลูกให้ได้ ส่วนโรงเรียนและครูต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เน้นให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ หู ตา คอ จมูก ลิ้น “อยากให้โรงเรียนพัฒนาแววเด็ก ด้วย 1.การตั้งชมรมต่างๆ เช่น ชมรมถ่ายรูป ชมรมสร้างเวบไซต์ 2.เปลี่ยนวิธีสอน 3.เปลี่ยนวิธีสอบจากปรนัยเป็นอัตนัย เพื่อให้เด็กรู้จักใช้ความคิด อย่าทำลายความเชื่อมั่นเด็ก ดังนั้นคนจะเป็นอัจฉริยะบังคับไม่ได้ หากพ่อแม่ปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่เขารัก ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เขาชอบ ตรงนี้ลูกมีสิทธิเป็นอัจฉริยะบุคคลได้ และที่สำคัญที่สุดควรเลี้ยงลูกด้วยตนเอง” ผศ.ดร.อุษณีย์ กล่าว ผศ.ดร.อุษณีย์ ยังฝากสูตรลับสร้างลูกเป็นอัจฉริยะ 5 วิธี ว่า
1. ดูว่าลูกทำอะไรได้ดีที่สุดในตัวของเขาจงรีบสนับสนุนทันที
2. อย่าบังคับขู่เข็ญว่าเขาต้องเป็นนั่นเป็นนี่ พ่อแม่ที่เป็นหมอหรือที่อยากเป็นหมอแล้วเป็นไม่ได้ แล้วมาบังคับลูกให้เป็นหมอ ท้ายสุดหมอหลายคนออกมาร้องเพลง วาดรูป ทำธุรกิจ ทำอะไรก็ไม่รู้ที่พ่อแม่ไม่อยากให้ทำ มีหมอคนหนึ่งพลิกตัวเองจากหมอมาสอนหนังสือ
3. ให้เขาได้เจอกับคนอื่น เพราะว่าศักยภาพของเด็กเปรียบเหมือนน้ำมันตะเกียง ทีนี้พอไม่มีอะไรมาจุดประกายพอได้เจอกับคนเก่ง ไฟในตัวก็จะถูกกระตุ้นขึ้น
4. ไม่มีอัจฉริยะบุคคลคนไหนหรือคนเก่งคนไหนขี้เกียจแล้วได้ดี คนขี้เกียจไม่ได้ดี สมองที่ไม่ทำงานเป็นสมองที่ไร้ประสิทธิภาพ เป็นสมองที่ขี้เกียจ ไม่เคยประสบผลสำเร็จ
5. พ่อแม่ต้องทุ่มเทเวลาและความเข้าใจ เพราะอัจฉริยภาพนั้น เริ่มจากความรัก ให้เด็กทำในสิ่งที่รักแล้วเด็กจะเป็นอัจฉริยะได้อย่างมีความสุข

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *