สุขภาพ : แนะให้ดูแลสุขภาพฟันทุกช่วงวัยช่วยป้องกันฟันผุ

สุขภาพ : แนะให้ดูแลสุขภาพฟันทุกช่วงวัยช่วยป้องกันฟันผุ

นพ.สมยศ ดีรัศมี รักษาราชการอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2552 วันที่ 21 ตุลาคม 2552 ว่า จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากปี 2550 ในทุกกลุ่มวัย พบว่า เด็กไทยอายุ 3 ปี มีฟันผุมากกว่าร้อยละ 65 โดยผุเฉลี่ย 4 ซี่ต่อคน และเด็กอายุ 1 ปี ได้รับการแปรงฟันสม่ำเสมอเพียงร้อยละ 44 ส่วนเด็กอายุ 1 ½ ปี ยังกินนมขวดถึงร้อยละ 85 อีกทั้งยังพบว่าเด็กอายุ 4 ปี ร้อยละ 51 กินขนมมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน

ดังนั้น สิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถช่วยได้คือ การนำเด็กไปรับการตรวจสุขภาพที่คลินิกเด็กดี โดยเฉพาะเด็กในช่วงอายุประมาณ 9-12 เดือน ที่มีฟันขึ้นแล้ว ในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะได้รับการฝึกการแปรงฟันให้เด็กให้สะอาด พร้อมกับการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์แต่น้อย ซึ่งถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพื่อป้องกันฟันผุและเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลสูงสุด

รวมทั้งส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันให้สะอาด เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ส่งผลให้ลูกในครรภ์มีฟันที่แข็งแรง ตลอดจนดูแลในเรื่องอาหารของเด็ก เน้นให้ลูกได้กินนมแม่อย่างเดียวนานอย่างน้อย 6 เดือน และเลือกอาหารว่างที่มีประโยชน์ให้เด็ก โดยเลี่ยงขนมถุงสำเร็จรูป เพราะมีน้ำตาล เกลือ และไขมันสูง นอกจากเด็กจะฟันผุแล้วยังอาจเป็นโรคอ้วนอีกด้วย

นพ.สมยศ กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ การสูญเสียฟันจนไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ โดยพบว่าร้อยละ 92 ของผู้สูงวัย มีการสูญเสียฟันอย่างน้อย 1 ซี่ ส่วนหนึ่งสูญเสียฟันทั้งปากและต้องใส่ฟันเทียมทดแทนเพื่อการเคี้ยวอาหาร อีกทั้งยังพบว่าผู้สูงอายุที่มีฟันมากกว่าครึ่ง พบโรคในช่องปากที่ไม่ได้รับการรักษา และมีโอกาสสูญเสียฟันเพิ่มขึ้นตลอดเวลา การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา กรมอนามัยได้จัดทำโครงการฟันเทียมพระราชทานตั้งแต่ปี 2548 ถึง ปัจจุบัน

ซึ่งขณะนี้ดำเนินการได้ปีละกว่า 30,000 ราย ส่งผลให้มีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 50 ในปี 2552

ที่มา: สำนักข่าวไทย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *