แนะหญิงท้องทาน ไอโอดีน เสริมไอคิวลูกน้อย

แนะหญิงท้องทาน ไอโอดีน เสริมไอคิวลูกน้อย
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า

ไอโอดีนเป็นสารที่มีความสำคัญต่อการสร้างเซลล์สมองของเด็กทำให้เด็กมีไอคิวหรือสติปัญญาดี หากแม่ขาดสารไอโอดีนระหว่างตั้งครรภ์ จะทำให้ลูกปัญญาอ่อน

ซึ่งเราสามารถเห็นอาการชัดเจนได้ประมาณร้อยละ 1-10 ของเด็กที่เป็นเท่านั้น

อีกร้อยละ 5-30 จะเกิดปัญญาทึบ

ที่เหลืออีกร้อยละ 70 จะออกมาในรูปของการเฉื่อยชา เกียจคร้าน อ่อนแรง

จากการสำรวจการใช้เกลือครั้งล่าสุดในปี 2549 พบมีครัวเรือนเพียงร้อยละ 59 ใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหาร

ในจำนวนนี้ใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพคือ

มีสารไอโอดีนในปริมาณกำหนดคือ 30 ส่วนในเกลือ 1 ล้านส่วนหรือ 30 พีพีเอ็ม (30 ppm) เพียงร้อยละ 54 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด

คือต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

จึงทำให้หญิงตั้งครรภ์ไทยร้อยละ 50 หรือประมาณ 4 แสนคน ได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ เสี่ยงคลอดลูกเป็นเอ๋อ หรือปัญญาอ่อน

ขณะนี้ค่าเฉลี่ยระดับเชาว์ปัญญาหรือไอคิวเด็กสากลกำหนดไว้

คือ 90-110 จุด แต่ไอคิวของเด็กไทยประเมินในรอบ 5 ปีมานี้ได้แค่ 88 จุด ในขณะไอคิวเด็กในประเทศในกลุ่มตะวันออกไกลมี 104 จุด ที่ยุโรปอเมริกาเหนือ 98 จุด จึงน่าห่วงมาก

หากดูในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ขาดไอโอดีนแล้ว

ประเทศไทยจะมีเด็กคลอดใหม่เสี่ยงต่อการมีสติปัญญาด้อยหรือไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานประมาณ 400,000 คน นาย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *