แนวโน้มสุดยอดเทคโนโลยีซัพพลายเชน 10 อันดับแรก (2)

แนวโน้มสุดยอดเทคโนโลยีซัพพลายเชน 10 อันดับแรก (2)

Digital imaging: การประมวลผลภาพดิจิตอล
เช่นเดียวกับเสียง ภาพดิจิตอลเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง ที่ลูกค้ามีความคุ้นเคย ซึ่งในขณะนี้ได้เป็นพื้นฐาน ในแอพพลิเคชั่น และอุปกรณ์การประมวลผลเคลื่อนที่ขององค์กร บริษัทขนส่งและกระจายสินค้า ใช้กล้องดิจิตอลเชื่อมรวมกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา ดังนั้นพนักงานขับรถ สามารถบันทึกข้อมูลการจัดส่ง จัดเก็บใบเสร็จที่ประทับตรา และราย ละเอียดของเงื่อนไข ที่ใช้ในการป้องกันการส่งสินค้า

กรณีตัวอย่าง
บริษัท มิชชั่นฟูดส์ คือผู้ผลิตอาหารแม็กซิโก รายใหญ่ของโลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ส่งขายไปทั่วสหรัฐ โดยดำเนินการแบบขายตรง ที่ส่งให้ถึงที่สำหรับ ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าปลีก บริษัท มิชชั่นฟูดส์ ได้เปลี่ยนรูปแบบจากการการออกใบเสร็จด้วยมือ มาเป็นการใช้คอมพิวเตอร์มือถือ และพิมพ์สำเนาใบเสร็จด้วยเครื่องพิมพ์พกพา รายการบันทึกของใบเสร็จ จะถูกส่งไปยัง สำนักงานใหญ่ของมิชชั่นฟูดส์ในเวลาจริง ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายบริเวณกว้าง การดำเนินการดังกล่าว ช่วยขจัดขั้นตอนการสแกนกระดาษใบเสร็จหลายๆ พันใบ บริษัทหวังที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายต่อปี เป็นจำนวนเลข 5 หลักในการเปลี่ยนรูปแบบของใบเสร็จ
โดยพนักงานขับรถใช้เครื่องพิมพ์ ที่กะทัดรัดพกพาได้ ทำให้ประหยัดเวลา และความเหนื่อยล้า ที่ต้องปีนเข้าและออกจากรถเพื่อทำการพิมพ์ นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นดังกล่าว ยังแสดง ให้เห็นถึงคุณค่าของการเชื่อมรวมกัน ของระบบเชื่อมต่อไร้สาย ได้แก่ คอมพิวเตอร์พกพา ที่สื่อสารกับเครื่องพิมพ์เคลื่อนที่ ผ่านทางบลูทูธ ส่งข้อมูลใบเสร็จ ด้วยจีพีอาร์เอส และใช้เครือข่ายแลนไร้สาย ที่ศูนย์กระจาย สินค้า
ช่างที่มีความชำนาญ ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบการให้การบริการ โดยแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ประกอบด้วยการจับภาพ การวางสินค้าบนชั้นวาง และตรวจสอบการยินยอมให้มีการส่งเสริมการขาย เก็บ สะสมข้อมูลที่มีการแข่งขัน การออกเอกสารจากผู้ตรวจสอบ เก็บสะสมหลักฐานรายงานการเกิดอุบัติเหตุ และบันทึกความเสียหาย และเงื่อนไขการใช้สำหรับการเรียกร้องค่าชดเชยด้านการประกัน
Portable printing: การพิมพ์แบบเคลื่อนที่

มีการใช้งานเครื่องพิมพ์ แบบพกพา ที่ทนทานเป็นประจำ เพื่อให้ได้เอกสารอ้างอิง เมื่อต้องการใช้งาน สำหรับการใช้งานทั่วไป ได้แก่ การจัดเตรียมใบส่งสินค้าที่มีการลงนาม ใบสั่งซื้อ ใบสั่งงาน และรายการการตรวจสอบ การใช้เครื่องพิมพ์ และ คอมพิวเตอร์แบบพกพาร่วมกัน จะทำให้ลูกค้าสามารถมีเอกสารที่เขาต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขาย บริการ และการส่งมอบสินค้า ขณะที่การสร้างระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ จะทำให้องค์กรไม่ต้องดำเนินการด้านงานเอกสาร เครื่องพิมพ์พกพายังคงเป็นส่วนหนึ่ง ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั้งหมด ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการใช้งานในรูปแบบเดิมนั้น จะเน้นในงานด้านการบริการภาคสนาม และการกระจายสินค้า
แต่การนำมาใช้ในคลังสินค้า และโรงงาน ก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพิมพ์ ที่ใช้ร่วมกับรถโฟล์คลิฟท์สำหรับการคัดเลือก เก็บเข้าที่ การทำป้ายผนึกการส่งสินค้า และกิจกรรมอื่นๆ โดยการพิมพ์แบบเคลื่อนที่ ช่วยประหยัดแรงงานในสภาพ แวดล้อมอุตสาหกรรม โดยลดจำนวนพนักงาน ที่จะต้องเดินทางไปยังตำแหน่งที่ใช้พิมพ์ป้ายผนึก ตั๋ว หรือคอยป้อนรายการสินค้า และผลลัพธ์อื่นๆ ได้
2D & other bar coding advances: บาร์โค้ด 2 มิติ
บาร์โค้ด 2 มิติ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่นิยมในการใช้งาน โดยสามารถใช้แสดงข้อมูลจำนวนมากได้ ในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างไรก็ตาม 2 มิติยังคงเป็นเทคโนโลยีที่มีตลาดเฉพาะ เนื่องจาก ในสภาพแวดล้อมการทำงานจำนวนมาก การอ่านสัญลักษณ์ดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการปรับปรุงความสามารถในการอ่านบาร์โค้ด 2 มิติให้ดีขึ้น และยังเกิดเทคโนโลยีปรับภาพอัตโนมัติ ซึ่งช่วย ให้การใช้งานบาร์โค้ด 2 มิติเป็นไปอย่างแพร่หลาย ในด้านการจัดการสินค้า การตรวจสอบย้อนกลับ การบำรุงรักษาและซ่อมแซม และการดำเนินการอื่นๆ

องค์กรส่วนใหญ่ ต้องการใช้งานบาร์โค้ด ที่มีการแสดงสัญลักษณ์ ขนาดสัญลักษณ์ และข้อมูลเข้ารหัสที่แตกต่างกันจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น การแสดงสัญลักษณ์ ในรูปแนวเส้นตรงขนาดใหญ่ สำหรับป้ายผนึกระบุชั้นวางของคลังสินค้า ป้ายผนึกขนาด 4 นิ้วที่มีแถบบาร์โค้ด เป็นป้ายผนึก สำหรับการส่งสินค้าปกติ และบาร์โค้ด 2 มิติ ยังเหมาะสำหรับการติดตามงาน ที่ดำเนินอยู่ตลอด ทั้งระบุอายุการใช้งาน และการตรวจสอบย้อนกลับได้ จะเห็นได้ว่าเครื่องอ่านดั้งเดิม ไม่สามารถจดจำป้ายผนึกที่แปะอยู่กับชั้น วางที่อยู่ไกลถึง 50 ฟุต รวมทั้งบาร์โค้ดที่แสดงในรูป 2 มิติด้วย การพกเครื่องอ่านแยกกันสองชิ้น เพื่อให้ทำงานทั้งสองอย่างได้นั้น เป็นไปไม่ได้ ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงมักเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบาร์โค้ด เส้นตรงทั่วไปมากกว่า ขณะนี้ ผู้ใช้ไม่ต้องได้อย่างเสียอย่างอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น กลไกสแกนปรับโฟกัสอัตโนมัติ EX25 ของบริษัท อินเตอร์เมคเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดเครื่องแรก ที่สามารถอ่านบาร์โค้ดแบบเป็นทางยาวและ 2 มิติ ได้ไกลถึง 50 ฟุต โดยให้ความแม่นยำเหมือนในระยะ 6 นิ้ว การพัฒนาเพิ่มเติม
ในเทคโนโลยีการให้แสงสว่าง ช่วยให้สามารถอ่านบาร์โค้ด ในสภาพแวดล้อมที่มืดทึบ ซึ่งไม่สามารถอ่านได้มาก่อน การพัฒนาเหล่านี้ ทำให้สามารถใช้งาน บาร์โค้ดได้ ในสภาพแวดล้อมที่ก่อนหน้านี้คิดว่า ต้องใช้อาร์เอฟไอดี หรือการจับข้อมูลอัตโนมัติ การใช้ Data Matrix และการแสดงสัญลักษณ์แบบ 2 มิติ กำลังเติบโตอย่างมาก ในด้านการระบุสินค้าถาวร การจัดลำดับก่อน หลังของผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบย้อนกลับ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านการสแกน ร่วมกับกระบวนการให้รหัสทุกชนิด ในหลายระยะ บริษัทสามารถสร้างคุณลักษณะการมองเห็นขั้นสูง และการตรวจสอบย้อนกลับเข้าสู่การ ผลิต รายการสินค้า และการดำเนินการกระจายสินค้าของพวกเขาได้
กรณีตัวอย่าง
“สำหรับผู้ใช้ระดับล่าง การมีเครื่องสแกนเครื่องเดียว ที่สามารถอ่านโค้ดต่างๆ ได้ ช่วยปรับปรุงความสามารถในการผลิต ได้อย่างมาก สำหรับแผนกไอที EX25 ลดจำนวนอุปกรณ์จับข้อมูลจำนวนมากที่ต้องใช้ ลดการฝึกอบรม และต้นทุนสนับสนุนได้” สตีฟ แบงเกอร์ /เออาร์ซี แอดไวซอรี่ กรุ๊ป
RFID: อาร์เอฟไอดี
อาร์เอฟไอดียังใช้งานได้ดีในปัจจุบัน โดยเฉพาะในองค์กรธุรกิจ ที่ต้องจัดการสินทรัพย์ และการดำเนินการด้านซัพพลายเชน ตัวอย่างเช่น กองทัพเรือสหรัฐใ ช้การป้อนข้อมูล อาร์เอฟไอดี เพื่อลดเวลาในกระบวนการคลังสินค้าที่สำคัญ ได้ประมาณ 98% โดยในส่วนลอจิสติก TNT สามารถลดเวลาการตรวจสอบปริมาณรถบรรทุกได้ 24% ด้วยการใช้ระบบอาร์เอฟไอดีบันทึกสินค้า ที่อยู่บนรถพ่วง โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ บริษัทอื่นๆ นับร้อยแห่งทั่วโลก กำลังนำอาร์เอฟไอดีมาช่วย ในกระบวนการจัดส่งสินค้า การรับ และแอพพลิเคชั่นการรู้ความเป็นไปของคลังสินค้า สำหรับกรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบนี้ และตัวอย่างการ ใช้งานขององค์กรอื่นๆ กรุณาดูที่สมุดปกขาวในเว็บไซต์ www.intermec.com

สิ่งที่อยู่เบื้องหลัง การนำอาร์เอฟไอดีมาใช้ สำหรับด้านสินค้าคงคลัง คลังสินค้า และการดำเนินการกระจายสินค้า คือการใช้เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี ที่ติดกับยานพาหนะ และเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีแบบเคลื่อนที่อื่นๆ เพื่อขยายหรือแทนที่รุ่นที่ใช้ติดตั้งอยู่กับที่ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานแบบเคลื่อนที่ บริษัทต่างๆ ไม่จำเป็นต้องซื้อ ติตตั้ง และดูแลรักษาเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี ที่ติดตั้งแยกส่วนในแต่ละทางเข้าออก เครื่องอ่านที่ติดกับรถโฟล์คลิฟท์ และเครื่องอ่านแบบพกพา สามารถครอบคลุมได้ทุกจุด ของการขนถ่าย สินค้าจำนวนมาก และถูกนำไปใช้ในทางเดิน ระหว่างชั้นสินค้า และทุกที่ทั่วทั้งโรงงาน นอกจากนี้ ยังลดค่าใช้จ่ายการลงทุน ด้านอาร์เอฟไอดีที่จำเป็น ตลอดจนพวกเขายังสามารถส่งมอบข้อมูลโดยตรง ให้ถึงมือผู้ใช้ได้ ซึ่ง ช่วยป้องกันความผิดพลาด และยังสามารถบันทึกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ด้วย
กรณีตัวอย่าง
“รถโฟล์คลิฟท์ ที่ใช้งานร่วมกับอาร์เอฟไอดี สำหรับผู้ใช้งานระดับล่าง ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับเครื่องอ่านได้ โดยไม่ลดทอนความสามารถในการทำงานลง” อีริค มิเชลเซน /เอบีไอ รีเสิร์ช
ความยืดหยุ่น ของโครงสร้างพื้นฐานอาร์เอฟไอดี กำลังช่วยหลายบริษัทที่ใช้ระบบ EPC Gen 2 ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า ช่วยให้การยืนยันการส่งสินค้า และระบบปรับปรุงสินค้าคงคลัง เป็นไปอย่างปกติ และยังเกิดแอพพลิเคชั่นตรวจสอบ และติดตามขั้นสูงขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น ระบบตรวจสอบย้อนกลับทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเภสัชกรรมจำนวนมาก ได้ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี EPC และกฎระเบียบขององค์การอาหารและยาสหรัฐ ก็สนับสนุนการใช้อาร์เอฟไอดี ในการตรวจสอบย้อน กลับซัพพลายเชน เช่นกัน
กรณีตัวอย่าง
คณะบริหารความมั่นคงทางสังคมสหรัฐ (SSA) ใช้ระบบอาร์เอฟไอดี ในคลังสินค้า เพื่อติดตามสินค้าคงคลัง และอำนวยความสะดวก ให้การขนส่งสินค้า ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น ระหว่างสำนักงานสาขา โดย SSA ปรับปรุงความสามารถในการผลิตได้ถึง 39% และประหยัดเงินได้มากถึง 1 ล้านดอลลาร์ต่อปี และยังคาดว่าจะประหยัดแรงงานได้เพิ่มขึ้น 70% เมื่อมีการปรับปรุง และขยายระบบเพิ่มเติมเต็มรูปแบบ
แนวคิดอื่นๆ ในด้านการนำอาร์เอฟไอดี มาใช้ในซัพพลายเชน กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก จากงานวิจัยบางชิ้นพบว่า จะมีการนำอาร์เอฟไอดีไปใช้ เพิ่มขึ้น ในด้านการจัดการสินทรัพย์ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ ได้รับการจัดตั้งอย่างดี และให้มูลค่าทางธุรกิจที่ชัดเจน และเข้มแข็ง ดังนั้นจึงมีการนำไปใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่น การจัดการสินทรัพย์ ยังส่งเสริมให้เกิดการใช้ระบบอาร์เอฟไอดีเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ภายในองค์กรด้วย

ที่มา : http://www.intermec.com/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *