แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ

แง่มุมของคุณภาพนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายแง่มุมดังนี้

1. ผลการปฎิบัติงานของสินค้าหรือบริการ จะดูถึงหน้าที่หลักของสินค้าหรือบริการ เช่น เครื่องปรับอากาศทำหน้าที่ให้ความเย็น สายการบินทำหน้าที่ส่งลูกค้าให้ถึงเป้าหมาย

2. สุนทรียภาพ ก็คือประสาทสัมพัทธ์ ทั้งรูปลักษณ์ กลิ่น รสชาติและความรู้สึก เช่นรูปแบบการออกแบบที่ดูทันสมัย

3. ลูกเล่นหรือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมา เช่น รีโมทของเครื่องปรับอากาศ

4. ความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ โดยศึกษาว่าลูกค้าต้องการอะไรและพยายามตอบสนองความต้องการนั้น เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ และความเย็นที่กระจายทั่วถึง

5. ความปลอดภัยในการใช้งาน

6. ความเชื่อถือได้ เป็นการพิจารณาร่วมกันของผลการปฎิบัติงานและความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ เช่นทุกครั้งที่เปิด เครื่องต้องทำงานและรักษาความเย็นสม่ำเสมอ หรือสายการบินต้องตรงต่อเวลาเสมอ

7. ความคงทน สามารถใช้ได้นาน ไม่มีปัญหาจุกจิก

8. ความมีคุณภาพในการรับรู้ของลูกค้า คือสินค้าีในอดีตมีคุณภาพทำให้รู้สึกว่าเป็นสินค้าที่ดี บริษัทควรรักษาระดับของคุณภาพไว้

9. บริการหลังการขาย ต้องมีการให้บริการอย่างสุภาพและรวดเร็ว มีการรับประกันคุณภาพ หากไม่พอใจยินดีคืเงิน

ในเรื่องของคุณภาพนั้น คุณไม่จำเป็นต้องทำให้ได้ทุกข้อ แต่ให้หาจุดแข็งให้ได้ และยิ่งคุณสามารถทำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี แต่หากคุณไม่ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือบริการแล้วละก่อ คุณอาจต้องสูญเสียธุรกิจไปชั่วคราว หรืออาจจะสูญเสียมันไป ตลอดกาล

การกำหนดเรื่่องคุณภาพ

1. การออกแบบ ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบว่าจะใส่ลักษณะใดๆเข้าไปในตัวสินค้า โดยรูปแบบของสินค้านั้นมีผลต่อความพอใจ ของลูกค้า ดังนั้นคุณอาจทำ focus group คือการสัมภาษ์ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปว่าพวกเขาชอบสินค้าแบบใด หรืออาจใช้ การสังเกตุซึ่งส่วนใหญ่จะใน ใช้กับสินค้าสำหรับเด็ก

2. ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ ดูว่าสินค้าหรือบริการตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่

3. ความง่ายในการใช้งาน เป็นสินค้าที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายไม่ต้องมีคู่มือก็ได้ หรือหากมีคู่มือคู่มือที่ให้ต้องเขียน อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย

4. บริการหลังการขาย พิจารณาว่าต้องมีศูนย์บริการลูกค้าหรือไม่ หากมีต้องสามารถตอบปัญหาของลูกค้าได้ และแนะนำการแก้ไขเบื้องต้นได้ เช่นกรณีของ TrueVision หรือ UBC เดิม เจ้าหน้าที่จะแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาเบื่องต้น หากไม่สามารถรับชมรายการได้ แต่หากไม่สามารถแก้ไข ได้ก้จะทำการนัดหมายให้พนักงานเข้าไปแก้ไขให้อย่างรวดเร็ว

ในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพนั้น คุณอาจต้องพิจารณาถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นด้วย ในการทำธุรกิจนั้น คุณต้องพิจารณาตัดสินใจด้วยความรอบคอบทุกด้าน และเรื่องของคุณภาพก็เป็นเรื่องที่คุณไม่ควรมองข้าม

ที่มา : http://www.siaminfobiz.com/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *