แค่คลิ๊กชีวิต เรียนรู้การคุมน้ำตาลพิชิตเบาหวาน

แค่คลิ๊กชีวิต เรียนรู้การคุมน้ำตาลพิชิตเบาหวาน
• คุณภาพชีวิต
เปิดเว็บไซต์ข้อมูลเบาหวาน ลดเสี่ยงโรคแทรกซ้อน

ทราบไหมว่าปัจจุบันคนไทยเป็นโรคเบาหวานมากกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศหรือคิดเป็นประมาณ 6% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมไทยควรตระหนักและเอาใจใส่ต่อเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะนอกจากเบาหวานไม่สามารถรักษาให้หาขาดได้แล้วนั้น ยังก่อให้เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนได้ง่าย อาทิ โรคไตวาย โรคหลอดเลือดตีบตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต ตาบอด โรคเส้นเลือดเลี้ยงปลายมือ-ปลายเท้าอุดตัน เป็นต้น

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด โดย Mr.Todd Nelson General Manager ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ www.dcfl.in.th ภายใต้หัวข้อ “คุมน้ำตาล พิชิตเบาหวาน” เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ที่ผู้เป็นเบาหวานและบุคคลใกล้ชิดจะสามารถค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลโรคเบาหวานได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Stuart Allan Ross ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานจากประเทศแคนาดา และอาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช นักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพจากสหรัฐอเมริกามาให้คำแนะนำ

“การดูแลควบคุมเบาหวานจะต้องคำนึงพฤติกรรมในการรับประทานอาหารและการออกำลังกายเป็นสำคัญหากเรารับประทานอาหารที่ดีหรืออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยควบคุมได้ ส่วนโปรแกรม Diabetes Control for Life หรือ DCFL ถือเป็นครั้งแรกในเอเชียที่มีการนำมาใช้ ซึ่งโปรแกรมนี้ได้มีการทดลองกับผู้เป็นเบาหวานกว่า 600 คน ในประเทศจีน ระยะเวลา 24 สัปดาห์ พบว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายมากขึ้น 62% มีระดับน้ำตาลลดลง 60% และมีน้ำหนักเฉลี่ยลดลง 75% ซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตขึ้น” Dr.Stuart Allan Ross กล่าว

โปรแกรม Diabetes Control for Life (DCFL) ได้รับการสนับสนุนจาก แอ๊บบอต แผนกโภชนาการผู้ใหญ่ ผู้ผลิตและจำหน่ายกลูเซอนา เป็นโปรแกรมจัดขึ้นให้ผู้เป็นเบาหวานหรือผู้มีปัจจัยเสี่ยงในการเป็นเบาหวานตลอดจนผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานก็สามารถเข้ามาหาข้อมูล ความรู้ แง่คิด เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นเบาหวาน

เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขาภาพโดยเฉพาะภายใต้ระบบออนไลน์ส่งตรงถึงทุกสถานที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช กล่าวถึงเว็บไซต์ WWW.dcfl.in.th ว่า “จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการเกิดโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงสนการเป็นเบาหวาน การเปลี่ยนแปลงอาหารที่รับประทานและข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อน พร้อมสอดแทรกแง่คิดต่างๆ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย เช่น บทความช่วยเตือนใจผู้ป่วย เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพ และข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เพื่อช่วยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้น”

วันนี้เราหันมาดูแลสุขภาพ คุมน้ำตาลพิชิตเบาหวานกันหรือยัง?

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *