เอแบคโพลล์ เผย ประชาชนเคร่งวิถีพอเพียงมากขึ้นท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ

เอแบคโพลล์ เผย ประชาชนเคร่งวิถีพอเพียงมากขึ้นท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ

เอแบคโพลล์ เผยผลสำรวจประชาชนยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ขณะที่ กรณีความขัดแย้งเรื่องเขาพระวิหาร อยากให้รัฐบาลใช้การเจรจาด้วยสันติวิธี
นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง ชีวิตที่พอเพียงกับความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน และประเด็นสำคัญอื่นๆ ของประเทศในขณะนี้ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนใน 17 จังหวัดของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,228 ครัวเรือน ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2552 พบว่า จากสภาวะวิกฤตเศษฐกิจขณะนี้
ประชาชนร้อยละ 75.5 มุ่งทำงานเพื่อให้พออยู่พอกินและมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น โดย ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มหันมาเคร่งครัดกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงในระดับ ค่อนข้างเคร่งครัดจนถึงเคร่งครัดมากที่สุดเพิ่มมากขึ้น จากเดือนมีนาคมที่อยู่ที่ร้อยละ 46.5 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 87.4 ในการสำรวจครั้งล่าสุด โดยประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.9 ระบุว่า การใช้ชีวิตพอเพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ได้ ส่วนประเด็นการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากแนวโน้มของประชาชนที่มองว่า การทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการทำธุรกิจ เพิ่มสูงขึ้นจากการสำรวจเมื่อปีที่แล้ว จากร้อยละ 67.4 ในเดือนเมษายนปี 2551 มาอยู่ที่ร้อยละ 84.5 ในการสำรวจล่าสุด นอกจากนี้ เกิดครึ่งหรือร้อยละ 51.2 ยังคงยอมรับรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชั่นโดยคิดว่า ทุกรัฐบาลมีการทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอรัปชั่นแล้วทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี เป็นเรื่องที่ยอมรับได้
สำหรับประเด็นสำคัญอื่นๆ ของประเทศในขณะนี้ พบว่าเรื่องปัญหาขัดแย้งกรณีเขาพระวิหารกับประเทศกัมพูชานั้น ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.6 อยากให้เจรจากันด้วยสันติวิธีและการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศคือทางออกของความขัดแย้ง ส่วนในเรื่องปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.7 อยากให้ใช้กระบวนการยุติธรรมจัดการเด็ดขาดกับผู้กระทำผิด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *