เส้นทางการรับประทานอาหารให้ปลอดภัยในช่วงไข้หวัดนก

เส้นทางการรับประทานอาหารให้ปลอดภัยในช่วงไข้หวัดนก
• อาหาร
ซื้อ-เลือก-แยก-เก็บ-ปรุง ต้องสะอาด ปลอดภัย สุก เสมอ

ชาวเอเชียบริโภคสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ปีกเป็นอาหารหลักเป็นเวลานานมาแล้ว ปัจจุบัน ความวิตกกังวลเกี่ยวกับไข้หวัดจากสัตว์ปีก ไก่ หรือที่รู้จักกันในชื่อของไข้หวัดนก ส่งผลกระทบต่อวิถีการบริโภคไก่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ปีกอื่นๆ มีผลกระทบใน ภูมิภาคต่างๆ ในเอเชีย

องค์การอนามัยโลกและองค์กรนานาชาติอื่นๆได้ทำการยืนยันว่า ถึงแม้พบมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในปัจจุบัน ประชาชนก็ยังคงสามารถรับประทานไก่และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัยต่อไปได้ หากปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและทำการ ปรุงสุกหรือประกอบอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารอย่างดี

ผู้ที่ต้องการรับประทานไก่และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกอื่นๆ ด้วยความสบายใจ ควรปฏิบัติตามข้อควรระมัดระวังด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในเรื่องสุขอนามัยด้านอาหารและส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ตนเองปลอดภัยจากไข้หวัดนกเท่านั้น แต่รวมถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยสาเหตุมาจากอาหารอื่นๆ เช่น ซัลโมเนลลา (Salmonella) และแคมไพโรแบคเตอร์(Campylobacter) ศูนย์ข้อมูลด้านอาหารแห่งเอเชีย (AFIC) ได้แนะนำข้อควรปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่จำเป็นเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทสัตว์ปีก

การซื้อ – เลือกซื้ออย่างชาญฉลาด

• ซื้อสัตว์ปีกหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก จากสถานที่ๆ มีมาตรฐานทางสุขอนามัยที่ดี
• หลีกเลี่ยงการซื้อสัตว์ปีกเป็นๆ เนื่องจากไข้หวัดนกสามารถแพร่กระจายจากการสัมผัสกับสัตว์ปีกมีชีวิตที่ติดเชื้อ
• เลือกซื้อเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สด และไม่มีร่องรอยของการติดเชื้อที่สังเกตได้
• เลือกซื้อไข่สดที่ไม่มีเศษมูลไก่บนเปลือก หลีกเลี่ยงการซื้อไข่ที่มีเปลือกแตก
• สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกบรรจุกระป๋องและซุปไก่ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากอาหารแปรรูปได้ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่ทำลายไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเก็บรักษา –เก็บไว้ในที่เย็นอยู่เสมอ

• แช่แข็งหรือทำความสะอาดอาหารประเภทสัตว์ปีกทันที่ที่ถึงบ้านหลังออกไปจ่ายตลาด เนื่องจากไวรัสเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว ในอาหารดิบที่อุณหภูมิห้อง
• เก็บรักษาอาหารประเภทสัตว์ปีกไว้ที่ชั้นวางด้านล่าง เพื่อป้องกันการลื่นลงหรือไหลหยดของน้ำจากเนื้อสัตว์ ซึ่งอาจเกิดการปนเปื้อนในอาหารชนิดอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนข้าม (cross-contaminated) ควรหลีกเลี่ยงการเก็บรักษาอาหารที่ยังไม่ปรุงสุกไว้ข้างๆ อาหารที่ปรุงสุกดีแล้ว
• เก็บไข่ในตู้เก็บความเย็น
• หลีกเลี่ยงการละลายสัตว์ปีกหลังแช่แข็งที่อุณหภูมิห้อง เนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนไวรัส ให้ละลายสัตว์ปีกในตู้เย็นหนึ่งคืนและรองด้วยถาดเพื่อป้องกันการหยดของน้ำ หากละลายด้วยไมโครเวฟให้ประกอบอาหารทันทีในเตาอบ สามารถละลายสัตว์ปีกอันเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาหารได้ หากบรรลุอุณหภูมิภายในที่ปลอดภัย คืออุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส

การบรรจุ – แยกของดิบออกจากของสุก

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสจมูก ตา และปากเมื่อจับต้องอาหาร ล้างมือให้สะอาดให้ทั่วด้วยสบู่และน้ำอุ่นภายหลังการสัมผัสผลิตภัณฑ์อาหารใดๆ เพื่อให้มือปลอดจากไวรัส
• แยกเขียงและอุปกรณ์ที่ใช้ทำครัวระหว่างของสุกและของดิบ
• แยกเนื้อดิบออกจากเนื้อสุก และอาหารดิบอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม (cross-contamination)
• ล้างเปลือกไข่ด้านนอกและล้างมือหลังการจับต้อง เนื่องจากเปลือกไข่อาจปนเปื้อนด้วยมูลไก่

การปรุงอาหาร – ทำให้สุกทั่ว

• ตรวจสอบดูว่าเนื้อสัตว์ปีกที่ผ่านการปรุงสุกดีแล้ว น้ำควรมีสีใสและเนื้อติดกระดูกควรเป็นสีขาวและนุ่ม ไม่เป็นสีชมพูอีกทั้งสามารถใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิที่ใช้ประกอบอาหารเพื่อวัดความร้อนขณะประกอบอาหาร คืออุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส
• ห่อหุ้มอาหารขณะปรุงอาหารในเตาอบไมโครเวฟ คน และกลับด้านอาหารด้วยการใช้จานหมุนที่อยู่ในเตาไมโครเวฟหรือใช้มือ เนื่องจากเตาอบไมโครเวฟ สามารถก่อให้เกิดพอกเก็ตเย็น (cold pockets) ไว้ภายในอาหารประเภทสัตว์ปีกได้ ห้ามปรุงอาหารให้สุกเพียงบางส่วน เพื่อนำไปปรุงสุกในภายหลัง เนื่องจากแบคทีเรียและไวรัส สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ในอาหารที่ ปรุงสุกเพียงบางส่วน
• ปรุงไข่จนกระทั่งไข่แดงและไข่ขาวสุกดี
• ห้ามตักอาหารมากเกินพอดี ให้ใช้ช้อนส้อมหรือที่หนีบจับ
• ห้ามใช้นิ้วมือจิ้มอาหารเพื่อลิ้มรส

การรับประทาน – อย่างสบายใจ

• ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร
• อุ่นอาหารประเภทสัตว์ปีกให้ร้อนทั่วก่อนรับประทาน เนื่องจากจุลินทรีย์สามารถเติบโตได้ที่อุณหภูมิห้อง
• หากซื้ออาหารประเภทสัตว์ปีกที่ปรุงสุกดีแล้ว ควรเลือกชิ้นที่ร้อนและรับประทานทันทีเมื่อถึงบ้าน
• ห้ามทิ้งอาหารประเภทสัตว์ปีกที่ปรุงสุกแล้วไว้ที่อุณหภูมิห้องนานเกินกว่า 2 ชั่วโมง เก็บอาหารที่เหลือไว้ในตู้เย็นทันทีหลังรับประทานเสร็จและทานให้หมดภายใน 3 – 4 วัน
• อุ่นอาหารที่เหลือค้างจนกว่าจะร้อนดี
• ห้ามชิมอาหารที่เหลือค้างที่มีลักษณะหรือมีกลิ่นแปลก หากสงสัย ให้ทิ้งทันที

สำหรับหลายๆ คนแล้ว ไก่และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกอื่นๆ เป็นแหล่งโปรตีนหลักในอาหารที่สำคัญ ผู้ที่ตัดสินใจไม่เลือกสัตว์ปีกมาเป็นอาหารในชีวิตประจำวัน ก็ควรแน่ใจว่ามีแหล่งอาหารอื่นๆ ที่อุดมด้วยโปรตีน มาทดแทน เช่น เนื้อปลา เนื้อชนิดอื่นๆ นม และถั่ว เป็นต้น

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารแห่งเอเชีย(AFIC)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *