‘เสื่อกกสุริยา’ โอทอป 5 ดาว ต่อยอดภูมิปัญญาสู่ส่งออก

‘เสื่อกกสุริยา’ โอทอป 5 ดาว ต่อยอดภูมิปัญญาสู่ส่งออก

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 30 กรกฎาคม 2550 10:27 น.

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

ตัวอย่างบุคคลเกียรติยศ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและอยู่ดีมีสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในงาน OTOP Mid Year 2007 กับการฟื้นฟูวิชาทอเสื่อกกจันทบูรณ์ให้ดูทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น ทำให้ก่อเกิดเป็น “กลุ่มทอเสื่อกกสุริยา บางสระเก้า” จ.จันทบุรี การันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ระดับ 5 ดาว สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ที่พยายามรักษาองค์ความรู้การทอเสื่อกกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

สุริยา แก่นจันทร์ ประธานกลุ่มทอเสื่อกกสุริยา บางสระเก้า จ.จันทบุรี เล่าว่า แต่เดิมอาชีพของชุมชนบางสระเก้า ได้ทอเมื่อกกมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยรูปแบบที่ทอออกมาส่วนใหญ่จะเป็นเสื่อผืนใหญ่และเสื่อพับ ซึ่งประโยชน์ในการใช้สอยมีข้อจำกัดได้เพียงไม่กี่ประเภท ดังนั้นเมื่อ สุริยา ต้องรับหน้าที่ในการสืบทอดอาชีพที่ตนเองได้คลุกคลีมาตั้งแต่เกิด จึงได้พยายามคิดค้นรูปแบบใหม่ๆ เน้นการเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอย เช่น จานรองแก้ว, รองเท้า, หมวก, หมอนอิง, กระเป๋าใส่เอกสาร, แฟ้มเอกสาร และกล่องใส่สิ่งของ เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าเป็นอย่างดี

“ในชุมชนการปลูกต้นกกกันมาก มาตั้งแต่สมัยโบราณ ทำให้อาชีพหลักหนีไม่พ้นในเรื่องของการทอเสื่อกก ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันสูงทั้งจากเสื่อที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และวัตถุดิบสังเคราะห์ ทำให้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ไมจำกัดอยู่ที่เสื่อผืน เพื่อประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างต่อเนื่อง และชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น”

จากแนวคิดของ สุริยาที่นอกจากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแล้ว ยังต้องการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนของตนเองด้วย โดยได้ทำการจัดสรรงานทอเสื่อกกจันทบูรณ์ให้กับชาวบ้านด้วยการกระจายงานในขั้นตอนการผลิตเช่น การย้อมเส้นกก การทอ และการเย็บ ส่งผลให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉลี่ยประมาณ 3,000 บาท/เดือน จากกำลังการผลิต 2,000 ชิ้น/เดือน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวตรงตามวัตถุประสงค์ของการสร้าง “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ได้เป็นอย่างดี โดยล่าสุด สุริยา ได้รับรางวัลบุคคลเกียรติยศจาก พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ในงาน OTOP Mid Year 2007

“การที่เราได้รับรางวัลดังกล่าว ถือได้ว่าเกิดจากการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐฯ ด้วยที่เข้ามาให้คำแนะนำต่างๆ ทั้งเรื่องการออกแบบ การตลาด และการบริหารจัดการ จากกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นต้น ทำให้ในปัจจุบันเสื่อกกสุริยา บางสระเก้า ได้กลายเป็นที่รู้จักและนิยมของลูกค้า รวมถึงเรายังได้พัฒนาสถานที่ผลิต เป็นจุดท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับสินค้าชุมชนพื้นบ้านจากฝีมือชาวบ้านอย่างแท้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้าน ที่ทางเราได้ถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ชาวบ้านสามารถจำหน่ายสินค้าของชุมชนได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย”

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทำเสื่อกกสุริยา บางสระเก้า ไม่เพียงแต่นำวัสดุจากกมาสานเป็นสินค้าต่างๆ แล้ว ยังได้นำวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น มาแปรรูปด้วย เช่น ปอ มาทอเป็นเสื่อ รวมถึงพัฒนาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยสินค้าได้วางจำหน่ายใน จ.จันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ส่วนตลาดในต่างประเทศ ได้มีการส่งผ่านผู้ค้าไปยังประเทศ เยอรมนี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของเสื่อกกสุริยา บางสระเก้า ที่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนติดตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศคือ มีสีสันที่สวยงาม รวมถึงเส้นกก ที่มีขนาดเล็ก และเหนียว ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพดีแตกต่างๆ จากที่อื่น เนื่องจากต้นกกที่ปลูกในบริเวณชุมชน เป็นกกที่ปลูกในน้ำกร่อยทำให้เส้นกกมีความเหนียว ทนทาน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของกลุ่มทำเสื่อกกสุริยา

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *