เสริมกำลังผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายด้วยการเดิน

เสริมกำลังผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย ด้วยการเดิน
• คุณภาพชีวิต
วิธีออกกำลังกายที่ง่าย สะดวก ปลอดภัย ทำได้สม่ำเสมอ
การออกกำลังกายโดยการเดิน เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย เพราะนอกจากเป็นการออกกำลังกายประเภทแอโรบิก ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ยังเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายต่อการควบคุมระดับความแรงในการออกกำลังกาย และสะดวกต่อการวัดระดับความแรงในการออกกำลังกายโดยการจับชีพจร ผู้ป่วยสามารถเพิ่มระดับความแรงในการออกกำลังกายได้อย่างช้าๆ ซึ่งจะปลอดภัยกับผู้ป่วยยิ่งขึ้น
การเดินออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจนั้นเป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างปลอดภัย โดยเฉพาะถ้าเริ่มเดินอย่างช้าๆ เช่นการเดินบนพื้นราบด้วยความเร็วสม่ำเสมอให้ได้ระยะทาง 1.6 กม.ใน 30 นาที จะต้องใช้พลังงานในการเดินประมาณ 2-3 เท่าของร่างกายขณะพักเท่านั้น ซึ่งการใช้พลังงานระดับนี้เทียบเท่ากับการใช้พลังงานในการทำกิจวัตรประจำวันภายในบ้าน และเมื่อออกกำลังกายไประยะหนึ่งแล้วก็สามารถเพิ่มความเร็วในการเดินได้ อย่างไรก็ดีก่อนการเพิ่มความเร็วในการเดินควรเพิ่มระยะเวลาในการเดินให้ได้อย่างน้อย 30 นาทีก่อน
ที่สำคัญอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายให้พร้อมซึ่งได้แก่ รองเท้า ควรเป็นรองเท้าสำหรับเล่นกีฬา ที่มีแผ่นรองรับเท้าที่มีความนุ่มเพื่อลดแรงกระแทกขณะเดิน ถุงเท้าระบายอากาศได้ดี นาฬิกาสำหรับจับชีพจร และถ้าอากาศร้อนมากอย่าลืมเรื่องน้ำสะอาดที่จำเป็นต้องได้ชดเชยหลังการออกกำลังกายด้วย
การออกกำลังกายนั้นจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วย ก็ต่อเมื่อมีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมในการเดินสำหรับตัวเอง เช่น บางคนสะดวกที่จะเดินตอนเช้า บางคนเดินตอนเย็น นอกจากนี้ก็ควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกที่จะออกกำลังกายด้วย และจะดีขึ้นไปอีก ถ้ามีเพื่อนร่วมออกกำลังกายสักคนสองคน เพราะอาจทำให้บางคนสามารถที่จะออกกำลังกายได้สม่ำเสมอยิ่งขึ้น

ที่มา
ข้อมูลจาก : น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *