เศรษฐศาสตร์โนเบล 2548 โรเบิร์ต เจ. ออมันน์

เศรษฐศาสตร์โนเบล 2548 โรเบิร์ต เจ. ออมันน์
ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3820 (3020)
ศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต เจ. ออมันน์ เกิดเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2473 ในครอบครัวชาวยิวซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ออมันน์และครอบครัวอาศัยอยู่ในเยอรมนี จนกระทั่งออมันน์อายุ 8 ขวบ ครอบครัวของเขา จึงอพยพย้ายถิ่นฐานออกจากเยอรมนีไปตั้งรกรากใหม่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาก่อนการปราบปราม และฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยรัฐบาลเผด็จการฮิตเลอร์ในเยอรมนีไม่นาน
ในวัยเด็กออมันน์เข้าเรียนในโรงเรียนอเมริกัน จนกระทั่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์จากวิทยาลัยนิวยอร์ก และศึกษาต่อในสาขาวิชานี้เรื่อยมาถึงระดับปริญญาโทและเอก จากสถาบันเทคโนโลยี แมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที) ด้วยหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง Asphericity of Alternating Linkages ซึ่งกล่าวถึงทฤษฎีนอตในวิชาคณิตศาสตร์ อีกทั้งศึกษาเพิ่มเติมในสาขานี้จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน สหรัฐอเมริกา ก่อนจะย้ายครอบครัวกลับมาอยู่ที่ประเทศอิสราเอล ในปี 2499 เมื่อเขาอายุได้ 26 ปี
โดยขณะนั้นออมันน์ได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยฮีบรูว์ในเมืองเยรูซาเลม จนกระทั่งได้รับตำแหน่งทางวิชาการขั้นศาสตราจารย์ และเกษียณอายุในตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เมื่อปี 2543
ศาสตราจารย์ออมันน์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ร่วมกับศาสตราจารย์โทมัส ซี. แชลลิงค์ เมื่อปี 2548 โดยการบรรยายในหัวข้อเรื่องสงครามและสันติภาพ ซึ่งนำมาบรรยายที่กรุงเทพฯในครั้งนี้ เป็นหัวข้อการบรรยาย ซึ่งศาสตราจารย์ออมันน์ได้นำเสนอเมื่อครั้งเข้ารับรางวัลโนเบล ที่เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2548
และปัจจุบันศาสตราจารย์ออมันน์ยังคงทำงานเป็นนักวิชาการอยู่ที่ศูนย์ตรรกวิทยา มหาวิทยาลัยฮีบรูว์ เมืองเยรูซาเลม ซึ่งเขาร่วมก่อตั้ง เพื่อศึกษาถึงความมีเหตุมีผลของปัจเจกบุคคล และการตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่งมีแบบแผนที่เกิดจากความต้องการสร้างประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจร่วมกันของมนุษย์ เพื่อทำความเข้าใจวิธีคิดของมนุษย์ เมื่อต้องใช้เหตุผลเพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่าง
หน้า 17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *