เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก 30 ปีข้างหน้าในมุมมองการค้า

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก 30 ปีข้างหน้าในมุมมองการค้า

โดย … ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เราเคยสงสัยกันไหมครับว่า ในอนาคตอีก 30-40 ปีข้างหน้า โลกของเรา ประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไร พอดีผมได้มีโอกาสคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคมหลายท่าน และในบทความนี้ ผมจะขอลองสังเคราะห์ทิศทางอนาคตโลกนะครับ ผมว่าปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญด้านเศรษฐกิจในอนาคต คือ กลุ่ม BRIICS จะมีแนวโน้มขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก จากแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศจะเปิดเสรีมากขึ้นเรื่อยๆ

มุมมองการค้า

กลุ่ม BRIICS คือ กลุ่มประเทศซึ่งประกอบไปด้วยประเทศบราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) อินโดนีเซีย (Indonesia) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa) ที่กำลังเป็นอำนาจใหม่ทางเศรษฐกิจของโลก เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยภายในปี 2050 ประเทศจีนจะเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ โดยจะมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกแซงประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2016 ไปจนถึงปี 2030 และอินเดียจะมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับสามภายในปี 2025 และธนาคารโลกพบว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจีนจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกก่อนปี 2030 จากข้อมูลในปี 2012 จีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับต้นของไทยมีสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ 12

นอกจากนี้ กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) สูงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2030 พบว่าแนวโน้มมีสัดส่วนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อ GDP โลกที่มากสุดคือ ประเทศที่กำลังพัฒนาในเอเชีย (Emerging Asia) เช่น จีน อินเดีย ไทย ฯลฯ รองลงมาเป็นอเมริกาเหนือ (North America) แต่หากพิจารณาที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรพบว่ามากสุดจะเป็นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Australia + New Zealand) รองลงมาเป็นอเมริกาเหนือ

ในด้านการค้าระหว่างประเทศจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยสัดส่วนการส่งออกของประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว (Developed Economies) จะมีแนวโน้มที่ลดลง ขณะที่สัดส่วนการส่งออกของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Developing Economies) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ กลุ่มประเทศซีกโลกใต้มีแนวโน้มที่จะมีสัดส่วนการนำเข้าส่งออกเพิ่มมากขึ้นในอีกสองทศวรรษข้างหน้า ขณะที่ประเทศที่อยู่ซีกโลกเหนือมีแนวโน้มลดลง

ที่มา : คมชัดลึก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *