เศรษฐกิจพอเพียงของ ปตท.เคมิคอล

เศรษฐกิจพอเพียงของ ปตท.เคมิคอล :::
กรุงเทพธุรกิจได้นำเนื้อหาตอนหนึ่งของการสัมมนาในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการองค์กรในโลกยุคใหม่” จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีความหมายที่กว้างมาก ไม่มีสูตรสำเร็จ โดยเน้นว่าการดำเนินการใด ๆ ภายใต้ความพอเพียงนั้น หมายถึงการทำตามศักยภาพที่องค์กรมีอยู่
ปตท. เคมิคอล ได้ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความพอประมาณ มองผลประโยชน์ระยะยาว การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) การแสวงหากำไรระยะยาวที่มีกำไรพอประมาณ ที่ทำให้คู่ค้าและ Supply Chain อยู่ได้ด้วย
นอกจากนี้ ยังต้องลดความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน คิดอย่างรอบคอบ ต้องรู้ตัวเอง รู้ตลาด รู้คู่แข่ง รู้โอกาส รู้อุปสรรค ส่วนการดำเนินกิจกรรมนั้น จะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่
จัดทำโดย คณะทำงานด้านสื่อฯ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *