เลือดออกในสมอง โรคที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์

เลือดออกในสมอง โรคที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์

คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยเพียงใด คุณรู้ถึงพิษภัยของเครื่องดื่มเหล่านี้หรือยัง ถ้ายัง เมื่อเร็วๆ นี้ American Heart Association รายงานผลการวิจัยที่ค้นพบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดเมาหัวราน้ำ เพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้งจะทำให้คุณมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะเลือดออกในสมองได้

นักวิจัยได้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในประเทศเกาหลีซึ่งมีนิสัยชอบดื่มแอลกฮอล์เป็นประจำทั้งชายและหญิงนั้น นั้นพบว่าคุณผู้ชายชาวเกาหลีที่ดื่มแอลกฮอล์ชนิดเมาหัวราน้ำ (แอลกอฮอล์ประมาณ 25 เปอร์เซนต์) หรือประมาณ 6 แก้วขึ้นไปในหนึ่งครั้ง ต่อสัปดาห์ พบว่าจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะเลือดออกในสมอง

นอกจากจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะเลือดออกในสมองแล้ว การดื่มแอลกอฮอล์ชนิดเมาหัวราน้ำจะทำให้

 มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลืือดสมองแตก-ตีบตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต
 เพิ่มความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
 สำหรับคุณผู้หญิงนั้นหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนั้นจะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ และโรคหลอดเลืือดสมองแตก-ตีบตัน อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ (แต่จะยังไม่มีค่าทางด้านสถิติมายืนยัน)

การศึกษานี้ยังต้องศึกษาต่อไป และแม้ไม่สามารถบ่งชี้ได้ถึงอันตรายต่อคนทั่วทั้งโลก แต่ก็น่าจะเพียงพอที่จะทำให้คนหันมาตระหนักถึงพิษภัยอันร้ายกาจของแอลกฮอล์ได้เช่นกัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *