เลี้ยงไก่ไข่

เลี้ยงไก่ไข่
เงินลงทุน
ขึ้นอยู่กับจำนวนของไก่ที่เลี้ยง (เครื่องผสมอาหารราคา 30,000 บาท)
รายได้
ขึ้นอยู่กับจำนวนไก่ที่เลี้ยง
แหล่งจำหน่ายพันธุ์ไก่
กรมปศุสัตว์ ตลาดทั่วไป
อุปกรณ์
โรงเรือน เล้าเลี้ยงไก่ หลอดไฟ รางใส่อาหาร รางใส่น้ำ
วิธีดำเนินการ
1. เลือกสถานที่ให้เหมาะสมในการทำโรงเรือนที่จะเลี้ยงไก่ ต้องทิศทางลม อย่าให้โรงเรือนถูกแดดจ้า ให้มีลมพัดผ่าน มีการระบายอากาศที่ดี หากอากาศไม่ดี ร้อนจัด จะทำให้ไก่สุขภาพไม่ดีและจะไม่ออกไข่
2. เมื่อได้ไก่รุ่นมาแล้วก็นำมาให้วัคซีนป้องกันโรคโดยหยอดวัคซีนเข้าทางปาก แล้วนำไปใส่กรงตาข่ายที่สร้างไว้ในโรงเรือน กรงละ 2 ตัว หากเลี้ยงกรงละตัวไก่จะเครียด
3. ให้อาหาร 2 ครั้งต่อวัน ครั้งแรกประมาณตี 4 ครั้งที่ 2 ประมาณบ่ายโมง ส่วนรางน้ำก็เปิดเป็นหยดให้ไก่กินทั้งวัน และต้องล้างรางน้ำทุกวันในตอนเย็น ส่วนรางอาหารนี้ก็ต้องกวาดวันเว้นวัน
สูตรการให้อาหารไก่
ราคา ไก่เล็ก ไก่รุ่น ไก่สาว ไก่ไข่ระยะให้ไข่
(บาท/กก.) (อายุ 3-6 สัปดาห์) (อายุ 6-12 สัปดาห์) (อายุ 12-20 สัปดาห์)
ใบกระถินแห้งป่น 3.50 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน
ข้าวโพดป่น 5.30 2 ส่วน 2 ส่วน 3 ส่วน 1.5 ส่วน
รำละเอียด 5.50 1 ส่วน 1 ส่วน 2 ส่วน 1.5 ส่วน
อาหารไก่ไข่เล็ก 10.33 6 ส่วน – – –
อาหารไก่ไข่รุ่น 10 – 6 ส่วน 4 ส่วน –
อาหารไก่ไข่ 9.50 – – – 6 ส่วน
เปลือกหอป่น – – – – วางเสริมให้กิน
รวม 10 ส่วน 10 ส่วน 10 ส่วน 10 ส่วน
ราคาอาหารผสม (บาท/กิโลกรัม) 8.16 7.26 7.04 7.67

การเก็บไข่ เก็บวันละ 2 ครั้ง คือ 11.00 น. กับ 17.00 น. โดยเฉลี่ย แล้วจะเก็บไข่ไก่ได้วันละ 90% ของจำนวนไก่ที่เลี้ยงเป็นเวลา 15 เดือน หลังจากนั้นไก่จะออกไข่น้อยลงเหลือเก็บต่ำกว่า 50% ก็ให้จับขายเป็นไก่เนื้อต่อไป
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
ส่วนใหญ่พ่อค้าหรือแม่ค้าจะมาติดต่อเองถึงฟาร์ม หากเลี้ยงจำนวนน้อยจะนำไปขายในตลาดหรือส่งร้านค้าในตลาดสดก็ได้
สถานที่ให้คำปรึกษาแนะนำและขายวัคซีน
1. กรมปศุสัตว์ พญาไท กทม. โทร.653-4550 -7 ต่อ 3251-2
2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ
ข้อแนะนำ
1. ควรเลี้ยงไก่ไข่คู่กับการเลี้ยงปลา เพราะเศษอาหารของไก่และมูลไก่เป็นอาหารปลาได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
2. ควรผสมอาหารเองดีกว่าที่จะซื้ออาหารสำเร็จรูปมาเลี้ยงแต่อย่างเดียว ซึ่งอาหารสำเร็จรูปของไก่ประกอบด้วย ปลาป่น กากถั่ว รำอ่อน เปลือกหอยป่น ข้าวโพด หินแป้ง เกลือ น้ำมันถั่ว นำมาผสมกันเข้าตามสูตรที่กำหนดไว้ตามอายุของไก่ ทำให้ควบคุมต้นทุนและคุณภาพอาหารได้เป็นอย่างดี

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *