เลี้ยงจิ้งหรีด

เลี้ยงจิ้งหรีด
เงินลงทุน
ประมาณ 2,000 – 2,500 บาท (พ่อแม่พันธ์จิ้งหรีด ราคาคู่ละ 10 บาท)
รายได้
กิโลกรัมละ 100 บาท
อุปกรณ์
กล่องพลาสติก
อาหารของจิ้งหรีด
กล้าอ่อนของพืช และ อาหารไก่
ขั้นตอนดำเนินการ
1. เตรียมดินโดยใช้ดินที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย น้ำหนัก 5 กก./กล่อง อบดินที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง หรือตากดินเป็นเวลา 5 วัน
2. จับคู่ผสมพันธ์ ใช้ตัวเต็มวัยที่เป็นตัวเมีย 2 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว/กล่อง ให้อาหารจิ้งหรีด 1 กรัม/กล่อง (อาหารไก่) ให้อาหารทุก 3 วัน
3. เมื่อครบ 10 วัน นำจิ้งหรีดที่ผสมพันธ์วางไข่แล้ว ออกจากกล่อง หลังจากนั้น ประมาณ 3 – 5 วัน จิ้งหรีดจะเริ่มฟักออกเป็นตัวมีขนาดเล็กมาก งดให้อาหาร ให้เฉพาะน้ำ และหญ้าสดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
4. จิ้งหรีดที่มีอายุ 1 – 7 วัน ให้อาหารเปลี่ยนหญ้าทุก 7 วัน ให้อาหาร 2 กรัม/กล่อง/3 วัน เวลาให้น้ำต้องนำถ้วยอาหารออกก่อนเนื่องจากอาหารจะขึ้นราได้ง่าย
5. เมื่อจิ้งหรีดอายุ 8 – 15 วัน เปลี่ยนหญ้าทุก 3 วัน พรมน้ำทุก 3 วัน อย่าให้ชื้นจนเกินไป เนื่องจากจะเกิดไรจิ้งหรีด ให้อาหาร 4 กรัม/กล่อง/3วัน เมื่อจิ้งหรีดอายุ 16 – 30 วัน ให้อาหารเพิ่มเป็น 8 กรัม/กล่อง/3วัน
6. หลังจากจิ้งหรีดอายุได้ 30 วัน นำจิ้งหรีดจาก 3 กล่องมาใส่ลงในกรง ให้หญ้าสดทุก 3 วัน ให้อาหาร 10 กรัม/กรง/วัน
7. เก็บจิ้งหรีดขายหลังจากที่จิ้งหรีดมีอายุได้ 2 เดือน หรือ 60 วัน หลังจากการฟักออกจากไข่
การแปรรูป
ส่วนผสม
ข่า ใบมะกรูด ตะไคร่ เกลือสินเธาว์
วิธีการ
1. นำจิ้งหรีดมาล้างทำความสะอาด
2. นำมาคั่วและปรุงรสด้วยเครื่องปรุงโดยใส่ข่า ตะไคร่ ใบมะกรูด และเกลือสินเธาว์ คั่วจนสุก
แหล่งจำหน่าย
ตลาด หรือแหล่งชุมชนต่างๆ
ข้อแนะนำ
1. ควรระระวังเรื่องความสะอาด และศัตรูของจิ้งหรีดคือมด ดังนั้นจึงควรมีที่รองตู้กันมดเอาไว้
2. ก่อนนำจิ้งหรีดส่งขายหรือแปรรูปต้องงดให้อาหาร 3 วัน โดยเฉพาะหญ้าสด และ หัวอาหารไก่จะได้ไม่มีกลิ่นของสารอาหาร
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
1) สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร อ.พังโคน จังหวัด สกลนคร โทร. (042) 771460, 771816-20
2) สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และทุกอำเภอ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *