เลี้ยงกระต่าย

เลี้ยงกระต่าย
เงินลงทุน
ตามปริมาณที่เลี้ยง (แม่พันธ์ตัวละ 2,000 บาท)
รายได้
กระต่ายอายุประมาณ 2 เดือน ราคาตัวละ 200 – 500 บาท
วัสดุอุปกรณ์
กรงสำหรับเลี้ยงกระต่าย , อาหารเม็ด, ที่ใส่อาหารและน้ำ
วิธีดำเนินการ
1. โรงเรือนที่ใช้เพาะเลี้ยงกระต่าย ควรจะทำเป็นลักษณะโปร่ง พื้นโรงเรือนควรเป็นพื้นดิน เพราะสามารถดูดซับของเสียที่กระต่ายถ่ายออกมาได้ดีกว่า ทำให้ไม่มีกลิ่นฉุน
2. ควรจัดแบ่งพื้นที่เลี้ยงกระต่ายออกเป็นกรง ๆ เพื่อสะดวกแก่การดูแลและเพาะพันธ์นั้นเอง
3. อาหารที่ใช้เลี้ยง คือ อาหารเม็ดสำหรับกระต่ายซึ่งมีขายอยู่ทั่วไป หญ้าขน และน้ำสะอาด ให้อาหารเพียงวันละ 2 ครั้ง
4. กระต่ายอายุ 4 เดือนขึ้นไป จะมีรอบการเป็นสัดประมาณรอบละ 14 วัน แล้วเว้นไปประมาณ 3 – 4 วัน ก็จะเป็นสัดอีกรอบ สรุปคือแม่กระต่ายจะเป็นสัดประมาณ 2 ครั้ง ช่วงที่แม่กระต่ายพร้อมที่ผสมพันธ์นั้น ให้จับกระต่ายไปใส่ไว้ในกรงพ่อพันธุ์ประมาณ 5 นาที แล้วก็นำแม่พันธ์แยกจากกรงพ่อพันธ์
5. แม่กระต่ายจะตั้งท้องนานเฉลี่ย 28 – 32 วันก็จะคลอด ช่วงที่แม่กระต่ายคลอดลูกออกมาแล้วห้ามเข้าไปวุ่นวายกับกระต่ายโดยเด็ดขาด กระต่ายจะเกิดอาการเครียด กระต่ายบางตัวจะไม่เลี้ยงลูกตัวเองหรือบางตัวอาจกินลูกตัวเอง
6. ให้ลูกกระต่ายที่เกิดมากินนมแม่ประมาณ 30 วัน แล้วให้จับแยกออกมาเลี้ยงต่างหาก กระต่ายที่พร้อมจะออกขายได้นั้นจะมีอายุประมาณ 2 เดือนขึ้นไป
ข้อเสนอแนะ
1. สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ ความสะอาด พื้นโรงเรือนต้องหมั่นกวาดให้สะอาดทุกวัน ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารและน้ำควรหมั่นล้างทำความสะอาด เพราะอาจเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคได้
2. สอบถามรายละเอียดการเลี้ยงเพิ่มเติมได้ที่
1) กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0-2653-4550 -7 ต่อ 3241-2
2) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และอำเภอ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *