เรื่อง นักวิจัยพบสารในอาหารสำเร็จรูป ที่อาจเป็นตัวเร่งการเติบโตของมะเร็งปอด

เรื่อง เรื่อง นักวิจัยพบสารในอาหารสำเร็จรูป ที่อาจเป็นตัวเร่งการเติบโตของมะเร็งปอด

::: ข้อมูลโดย VOA News ภาคภาษาไทย :::

จากการศึกษาที่ใช้หนูทดลอง นักวิทยาศาสตร์ในเกาหลีใต้พบสิ่งส่อแสดงว่า สารเสริมอาหารชนิดหนึ่งที่พบในอาหารสำเร็จรูปหลายอย่าง อาจเป็นตัวเร่งการเติบโตของมะเร็งที่ปอด และทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเป็นมะเร็งปอดในคนที่มี่แนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของเกาหลีใต้ในกรุงโซล ศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ปอด และพบหลักฐานมากขึ้นว่า การได้รับสารเสริมปรุงแต่งอาหาร inorganic phosphates ที่ใส่ในเนื้อ เนย และขนมปัง หรือขนมอบต่าง ๆ เพื่อให้มีความชุ่มชื้นนั้น อาจมีส่วนสำคัญในการขยายตัวเติบโต และความร้ายแรงของโรคมะเร็งที่ปอด

นักวิทยาศาสตร์ให้หนูทดลองสองกลุ่มกินอาหารที่มีสารฟอสเฟต 0.5% กับ 1% ซึ่งเป็นระดับพอๆ กับปริมาณปกติที่มีในอาหารของคน ปรากฏว่า หนูที่กินอาหารที่มีสารเสริมปรุงแต่งอาหารนี้ในปริมาณที่สูงกว่า มีก้อนเนื้องอกที่ร้ายแรงกว่า

นักวิทยาศาสตร์ในเกาหลีใต้ลงความเห็นว่า การได้รับสารเสริมปรุงแต่งอาหาร phosphates ดูเหมือนจะส่งเสริมการพัฒนาเติบโต และการลุกลามของโรคมะเร็งปอด

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ตอนนี้มีการบริโภคอาหารที่มีสารเสริมปรุงแต่งอย่าง inorganic phosphates หรือฟอสเฟตที่ไม่ใช่สารอินทรีย์กันมากขึ้นเรื่อยๆ และจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาในเวลาต่อไป เพื่อพิจารณากำหนดระดับที่ปลอดภัยของการใช้สารดังกล่าวในอาหาร

มะเร็งปอดเป็นสาเหตุนำของการเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งต่างๆ ทั่วโลก

รายงานการศึกษาของนักวิจัย ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของเกาหลีใต้นี้ ลงพิมพ์ในวารสารการแพทย์ American Journal Respiratory and Critical Care Medicine.

::: ข้อมูลโดย VOA News ภาคภาษาไทย :::

จากการศึกษาที่ใช้หนูทดลอง นักวิทยาศาสตร์ในเกาหลีใต้พบสิ่งส่อแสดงว่า สารเสริมอาหารชนิดหนึ่งที่พบในอาหารสำเร็จรูปหลายอย่าง อาจเป็นตัวเร่งการเติบโตของมะเร็งที่ปอด และทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเป็นมะเร็งปอดในคนที่มี่แนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของเกาหลีใต้ในกรุงโซล ศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ปอด และพบหลักฐานมากขึ้นว่า การได้รับสารเสริมปรุงแต่งอาหาร inorganic phosphates ที่ใส่ในเนื้อ เนย และขนมปัง หรือขนมอบต่าง ๆ เพื่อให้มีความชุ่มชื้นนั้น อาจมีส่วนสำคัญในการขยายตัวเติบโต และความร้ายแรงของโรคมะเร็งที่ปอด

นักวิทยาศาสตร์ให้หนูทดลองสองกลุ่มกินอาหารที่มีสารฟอสเฟต 0.5% กับ 1% ซึ่งเป็นระดับพอๆ กับปริมาณปกติที่มีในอาหารของคน ปรากฏว่า หนูที่กินอาหารที่มีสารเสริมปรุงแต่งอาหารนี้ในปริมาณที่สูงกว่า มีก้อนเนื้องอกที่ร้ายแรงกว่า

นักวิทยาศาสตร์ในเกาหลีใต้ลงความเห็นว่า การได้รับสารเสริมปรุงแต่งอาหาร phosphates ดูเหมือนจะส่งเสริมการพัฒนาเติบโต และการลุกลามของโรคมะเร็งปอด

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ตอนนี้มีการบริโภคอาหารที่มีสารเสริมปรุงแต่งอย่าง inorganic phosphates หรือฟอสเฟตที่ไม่ใช่สารอินทรีย์กันมากขึ้นเรื่อยๆ และจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาในเวลาต่อไป เพื่อพิจารณากำหนดระดับที่ปลอดภัยของการใช้สารดังกล่าวในอาหาร

มะเร็งปอดเป็นสาเหตุนำของการเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งต่างๆ ทั่วโลก

รายงานการศึกษาของนักวิจัย ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของเกาหลีใต้นี้ ลงพิมพ์ในวารสารการแพทย์ American Journal Respiratory and Critical Care Medicine.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *