เรื่องเกี่ยวกับการคิดบวก – บริหารงานโดยไม่ต้องใช้คำสั่ง

เรื่องเกี่ยวกับการคิดบวก – บริหารงานโดยไม่ต้องใช้คำสั่ง
เวลาผมดูภาพยนตร์ไทยหรือภาพยนตร์ฝรั่งตั้งแต่เด็ก เรามักจะได้ยินคำว่า “นี่เป็นคำสั่ง” หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำว่า “This is an order” ส่วนมากมักพบในภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับทหาร หรือ ตำรวจพอมาถึงการทำงานของตัวเอง ไม่เคยรู้สึกว่าเราต้องใช้คำสั่ง หรือพูดว่า “ผมขอสั่งคุณให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้” แค่พูดดีๆ กับเขาๆ ก็ทำแล้ว ผมอาจจะได้ทักษะนี้จากการสังเกตคุณพ่อและพี่ชาย ที่เวลาสั่งงานก็มักพูดกับผู้ใต้บังคับ บัญชาอย่างดีๆ
และคุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ยังเคยพูดกับผมตอนผมเริ่มทำงานใหม่ๆ ว่า คุณบุณยสิทธิ์ทำงานโดยไม่ต้องใช้ตำแหน่งงาน ไม่ต้องใช้อำนาจ ผมก็เจริญรอยตามมีคนที่มาสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ แล้วพูดว่าต้องรู้ตำแหน่งงานก่อน และต้องรู้ว่ามีอำนาจสั่งการอย่างไร ผมจะไม่รับไว้ทำงานเพราะคนพวกนี้เป็นคนที่คิดลบ ไม่มีความมั่นใจในความสามารถหรือความคิดของตน ผู้บริหารบางคนถึงแม้จะไม่เคยพูดให้ผมได้ยินว่าอยากมีอำนาจ แต่อาการและท่าทางก็บอกผมว่าเขาต้องการมีอำนาจ หรือกำลังสร้างฐานอำนาจ

ผมไม่เชื่อในเรื่องอำนาจ ผมเชื่อในเรื่องความมีเหตุมีผล ความหวังดี ความเอื้ออาทร การให้ความรักต่อผู้อื่น ซึ่งผมเชื่อว่าคุณพ่อและพี่ๆ บางคนก็เชื่อเหมือนผม เพราะเมื่อเรามีเหตุมีผล มีความหวังดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ใครที่ไหนจะไม่ฟังเราหรือไม่ทำตามเรา และเราให้เขามากกว่าที่เราต้องการจากเขา ใครจะไม่รักเราถ้าใครไม่ทำตามที่เราแนะนำเราก็บอกตัวเองว่าเหตุผลของเราอาจจะยังดีไม่พอ หรือยังให้เขาไม่มากเท่าที่ควรคุณพ่อให้ปรัชญาผมข้อหนึ่งเมื่อ 30 ปีก่อนก็คือ “ผลักน้ำออกไปน้ำไหลเข้ามา วักน้ำเข้ามาน้ำไหลออกไป” ซึ่งแปลได้ว่า เมื่อเราให้คนอื่นเราก็จะได้รับ แต่ถ้าเราพยายามจะเอาจากคนอื่นเราก็จะสูญเสียฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือ การไม่มีความโลภ โดยเฉพาะโลภอยากได้ของของผู้อื่นมาเป็นของของตน

บริหารงานด้วยการให้ ความรัก และความเข้าใจ ไม่ต้องใช้อำนาจ

“บริหารด้วยใจ”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ – ยกเครื่องความคิด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *