เรื่องของการนอน

เรื่องของการนอน

หนึ่งในสามของชีวิตคนเราคือการนอน ทารกนอนวันละประมาณ 15 ชั่วโมง
ผู้ใหญ่นอนเฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง วัวและหนูนอนเป็นช่วงเวลาสั้นๆ สัตว์หลายชนิด
นอนตอนกลางวัน และส่วนมากนอนตอนกลางคืน
การศึกษาเกี่ยวกับการนอนได้พบว่า ขั้นตอนของการนอนมีหลายระดับ ถึงแม้ดวง
ตาจะปิด แต่ประสาทสมองก็ยังทำงานอยู่ ขณะที่ฝันคลื่นสมองจะมีการเปลี่ยน-
แปลง และโดยทั่วไปคนเราใช้เวลาในการฝันประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ของเวลา
นอนทั้งหมด และหนึ่งในสามของเวลานอนเป็นระยะเวลาที่คนเราหลับสนิทที่สุด
และชีวเคมีในร่างกายของคนที่นอนก็แตกต่างจากคนเดียวกันเมื่อตื่นอีกด้วย
อาการผิดปกติของการนอนที่พบมากที่สุดก็คือ การนอนไม่หลับ เมื่อนอนไม่หลับ
ก็ไม่ควรที่จะนอนต่อไปบนเตียง ควรจะลุกไปหาอะไรทำจนกว่าจะง่วงดีกว่า และ
การใช้ยานอนหลับจะช่วยบรรเทาอาการโรคนี้ได้ในระยะสั้น และเมื่อใช้เป็นประจำ
ก็จะมีผลข้างเคียงจากการใช้ยา
ในขณะที่เรานอนภายใต้หนังตาที่ปิด ลูกตาเราจะกลิ้งกลอกไปมาอย่างรวดเร็ว
Rapid Eye Movement (REM) กล้ามเนื้อเล็กๆ ในร่างกายบิดไปมา
นักชีวเคมีชื่อ J.Kreuger แห่งมหาวิทยาลัย Tennessee เชื่อว่ามีสารชื่อ
Interleukin-1 ซึ่งเป็น cytokine ชนิดหนึ่งที่ควบคุมทำให้คนนอน โดยเขาพบว่า เมื่อ
กระต่ายที่ได้รับการฉีด interleukin-1 จะนอนได้มากกว่าเดิมถึง 20 เปอร์เซ็นต์
Kreuger ยังพบว่าคนที่มีสาร cytokine ในร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นอีกด้วย
และนั่นก็คือ สาเหตุที่คนป่วยต้องนอนมากๆเพื่อให้ร่างกายได้ผลิตสาร cytokine

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *