เรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยง…มะเร็ง

เรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยง…มะเร็ง

• คุณภาพชีวิต
การป้องกันโรคมะเร็ง

ส่วนการดูแลตนเองให้แข็งแรงพ้นจากมะเร็งและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งนั้นได้แนวทางการป้องกันมะเร็งจากทางสมาคมวิจัยเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง ดังนี้

เริ่มด้วยการรับประทานอาหารที่มาจากพืช ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ทราบแล้วว่าอาหารเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง การรับประทานอาหารที่มาจากพืชรวมทั้งการรักษาน้ำหนักที่เหมาะสม และการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายสามารถต่อต้านโรคมะเร็ง เนื่องจากสารอาหาร วิตามินในพืชสามารถทำให้ร่างกายซ่อมแซมเซลล์ได้ดี ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และยังทำลายสารที่จะก่อให้เกิดมะเร็ง นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการรับประทานผักและผลไม้เพิ่ม 2 หน่วยร่วมกับการออกกำลังกายเพิ่มจะสามารถป้องกันมะเร็งได้ร้อยละ 60-70 เลยทีเดียว

ต่อมาควรรับประทานผักและผลไม้เพิ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าอาหารที่เรารับประทานควรจะมาจากพืช 2/3 เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช ถั่ว ส่วนที่เหลือ 1/3 มาจากเนื้อสัตว์และนม เพราะหากท่านรับประทานผักและผลไม้มากเท่าใดท่านจะได้รับสารอาหาร วิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นเท่านั้นซึ่งจะต่อสู้กับมะเร็งได้

ส่วนการรับประทานอาหารควรรับประทานอาหารที่สุกแต่ต้องไม่เกรียมจนเกินไป โดยเฉพาะการย่างเนื้อสัตว์ด้วยไฟอุณหภูมิที่สูงจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง เนื่องจากน้ำมันที่ถูกไฟไหม้จะก่อให้เกิดสารpolycyclicaromatic hydrocarbons ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ควรจะเลี่ยงไปใช้วิธีอื่น เช่น การอบ การใช้microwave การต้ม หรือการทอดในน้ำแทน เป็นต้น

ในเรื่องการถนอมอาหาร สำหรับผู้ป่วยที่พื้นจากโรคมะเร็งจะมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอและโอกาสที่จะเกิดโรคจากอาหารจะมีสูง ดังนั้นการเก็บและถนอมอาหารจะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้

สุดท้ายควรหลีกเลี่ยงแสงแดด หากเราได้รับแสงช่วงเวลา 10-15.00 น.เป็นเวลานานจะมีโอกาสทำให้เกิดผิวไหม้จากแดด ผิวจะไหม้ได้ง่ายหากอากาศร้อนจัด อาการเริ่มต้นเมื่อเราได้รับแสงมากจะเกิดผิวไหม้ แดง หากสัมผัสแสงนานๆ ก็จะเกิดผิวไหม้หรือที่เรียกว่า Sun burn ผิวจะมีอาการแดง บวม กดเจ็บและอาจจะพอง บางคนมีไข้ คลื่นไส้ และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วย

เรื่องโดย : รัศมี ศรคำ Team Content www.thaihealth.or.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *