เมื่อหัวหน้างานต้องเผชิญกับพนักงานที่มีปัญหา

เมื่อหัวหน้างานต้องเผชิญกับพนักงานที่มีปัญหา

ในฐานะเป็นหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา ย่อมมีหน้าที่ในการทำให้พนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้ดี และเป็นไปไปตามเป้าหมายของบริษัท แต่มีพนักงานจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหา ซึ่งเราในฐานะผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ที่จะต้องจัดการและให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เขามีโอกาสปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้อาจช่วยให้คุณเข้าใจและเผชิญกับพนักงานเหล่านี้ได้ดีขึ้น
สิ่งที่ควรจะต้องทำ

กำหนดระดับของผลการปฏิบัติงานที่คุณต้องการจากเขา บอกจุดที่คุณยอมรับได้ และระดับที่คุณจะไม่ยอมรับโดยเด็ดขาด โดยคุณจะต้องกำหนดรายละเอียดและทำความเข้าใจกับเขาให้ทราบอย่างชัดเจน
จัดทำข้อมูลการขาดงาน ผลงานที่ล่าช้า การปฏิบัติงานที่บกพร่อง หรือการกระทำที่ทำให้งานเกิดความเสียหาย โดยจัดทำรายละเอียดให้ครบถ้วน
ปฏิบัติกับพนักงานโดยเท่าเทียมกัน ไม่แสดงความพอใจเป็นส่วนตัว หรือพิจารณาใครเป็นพิเศษ
การเผชิญกับปัญหาของพนักงาน ให้จำกัดอยู่เฉพาะในส่วนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น ไม่รวมถึงปัญหาเรื่องการดื่มสุรา เสพยา หรือปัญหาส่วนตัวอื่นๆ
ต้องบอกพนักงานอย่างหนักแน่นว่า ขอให้เชื่อใจว่า เรายินดีจะช่วยเหลือ
ต้องควบคุมและแนะนำพนักงาน การพูดคุยอย่างผู้มีอำนาจ(Authority) ซึ่งพนักงานจะต้องยอมรับในจุดนี้
เตรียมรับมือกับการต่อต้าน การปกป้องตัวเอง และการแสดงความเป็นปรปักษ์จากพนักงาน วิธีหนึ่งที่ค่อนข้างจะได้ผลก็คือ การเริ่มต้นพูดคุยให้เขาเข้าใจถึงความเป็นห่วง แล้วจึงไปคุยถึงผลการปฏิบัติงานที่แย่ลง การเริ่มต้นพูดคุยถึงผลการปฏิบัติงานกับพนักงานในทางลบ มักจะได้รับการต่อต้านปกป้องตัวเองถึงขั้นประสงค์ร้ายจากพนักงานได้
คุณอาจต้องเข้าไปแทรกแซงงานในความรับผิดชอบของเขา ไม่ต้องกลัวที่จะกระทำเช่นนั้น เพราะหากคุณปล่อยไว้ ก็จะยิ่งทำให้ผลการปฏิบัติงานของเขาเลวลง
พยายามให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรืออ้างอิงกับระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา อาจต้องให้เขาให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
ติดตามควบคุม และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ไม่ควรทำ

อย่าทำหน้าที่เป็นคนคอยวิเคราะห์ หรือแนะแนว หลีกเลี่ยงที่จะชี้แนะเป็นการส่วนตัว
อย่าไปตัดสินค่านิยมของใคร ควรพูดว่า เราไม่ชอบนี่…หรือนั่น ไม่ควรพูดว่า “ฉันติดว่าคุณผิด” การพูดควรจำกัดอยู่ผลการปฏิบัติงานที่มีปัญหาเท่านั้น
อย่าพูดว่า “คุณควรจะ…หรือคุณไม่ควรจะ…” เพราะการพูดเช่นนี้จะสร้างความรู้สึกเป็นปรปักษ์จากพนักงาน
อย่าถามว่า “ทำไมถึงทำอย่างนั้น…. ทำอย่างนี้” เพราะการถามเช่นนี้เป็นการเปิดช่องให้คุณต้องรับฟังข้อแก้ตัว และจะเป็นเทคนิคในการเรียกความสงสาร พนักงานมีหน้าที่ต้องประพฤติและปฏิบัติงานให้ดี
อย่าให้พนักงานต้อนคุณเข้ามุม การใช้เหตุผลอย่างไม่ระมัดระวัง อาจจะทำให้คุณมีปัญหากับบริษัท เพราะพนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี โดยคุณมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเท่านั้น
อย่าทำให้พนักงานใช้คุณเป็นเครื่องมือในการมีปัญหากับผู้บริหารระดับเหนือคุณขึ้นไปและหรือกับสหภาพแรงงาน เพราะคุณไม่ใช่คนกลางสำหรับเรื่องเหล่านี้ เพราะสหภาพแรงงานจะไม่มาเรียกร้องอะไรให้กับพนักงานที่มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติงานไม่ดีแต่อย่างใด
อย่าขู่จะลงโทษพนักงานโดยไม่มีเหตุผล เมื่อมีการตักเตือนไปแล้วก็ควรจะให้เวลาและคอยตรวจสอบว่าเขาได้ปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาที่เรากำหนดหรือไม่
อย่าตำหนิหรือพูดเรื่องเกี่ยวกับการดื่มสุรากับพนักงาน นอกจากว่าเขาดื่มในเวลางาน หรือเข้ามาปฏิบัติงานด้วยอาการมึนเมาเท่านั้น
ิที่มา : www.one-stophr.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *