เมื่องานที่ทำอยู่ ไม่ใช่ตัวคุณ

เมื่องานที่ทำอยู่ ไม่ใช่ตัวคุณ
โดย JobsDB พฤศจิกายน 2552

คนทำงานจำนวนไม่น้อยเลยที่รู้สึกอึดอัด เบื่อหน่ายอยู่กับงานที่พวกเขาไม่ชอบ หรือแม้แต่นักศึกษา
จบใหม่ก็ยังพบว่าตนเองทำงานอยู่ในตำแหน่งงานที่ไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาหรือความสนใจของพวกเขา
การหางานในสาขาที่ตรงกับความถนัดและความสนใจส่วนตัวจะทำให้คุณได้ใช้จุดแข็งของคุณ ความสามารถ
ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเกิดความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิต
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนา

เริ่มต้นอย่างไร

เริ่มจากการประเมินตัวเองก่อนว่างานแบบไหนที่คุณใฝ่ฝัน โดยตั้งคำถามกับตัวเองต่อไปนี้

ทักษะอะไรบ้างที่คุณมี
มีอะไรบ้างที่คุณมีความสุขที่จะทำมันแม้จะไม่ได้รับค่าจ้างก็ตาม
มีอะไรบ้างที่คุณทำแล้วคนอื่น ๆ ชื่นชม ยกย่องคุณ
คุณมีความสามารถอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่น ๆ บ้าง
อะไรบ้างที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวา และมีพลังในการทำงานต่าง ๆ
คำตอบที่ได้จากคำถามเหล่านี้คงพอจะทำให้คุณรู้ถึงความสนใจและความสามารถที่มีอยู่ในตัวคุณแล้ว จากนั้นลองจับคู่
ความสามารถเหล่านี้กับงานที่มีความสอดคล้องกัน แล้วพิจารณาเลือกงานที่คุณรู้สึกสนใจมากที่สุด เมื่อได้แล้วให้หาข้อมูล
จากรายละเอียดประกาศรับสมัครงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมประกอบการตัดสินใจ อาทิ

วุฒิและสาขาที่เปิดรับ
รายละเอียดของงาน
รายละเอียดค่าจ้าง
ประสบการณ์เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ที่ตั้งของบริษัท
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลังจากคุณได้เจาะลึกในรายละเอียดของงานที่คุณสนใจแล้ว ควรหาโอกาสพูดคุยกับคนรู้จักของคุณที่ทำงานในสายอาชีพ
หรือตำแหน่งงานดังกล่าว

ถามเขาเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของงานดังกล่าว
ถามเขาถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เป็นสิ่งแรกเมื่อเขาเริ่มเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว
ถามเขาถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำอาชีพนี้
ถามเขาถึงโอกาสในการก้าวหน้าในก้าวต่อไปของเขา และในอีก 5 ปีข้างหน้า
และอื่น ๆ ที่คุณอยากรู้
การได้พูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานที่คุณสนใจจะทำให้คุณได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่คุณใฝ่ฝัน ซึ่งเมื่อคุณมีข้อมูล
มากขึ้น คุณจะสามารถสมัครงานและสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ได้อย่างมั่นใจ ยิ่งคุณสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องได้เร็วเท่าไร คุณก็ยิ่งพร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานที่คุณหมายมั่นได้ก่อนใคร

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *