เพื่อนเยอะ ญาติแยะ อายุยังยืนยาว


เพื่อนเยอะ ญาติแยะ อายุยังยืนยาว
• สุขภาพใจ
ชี้คนแต่งานอายุยื่นกว่าคนโสด…

นอกจากการกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้ว ปัจจัยสำคัญอีกอย่างซึ่งช่วยให้อายุยืนยาวขึ้นก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งนั่นหมายถึงการเข้าสังคม และการคบหาเพื่อนฝูงนั่นเอง

ผลการศึกษาในหลายๆ ประเทศยืนยันตรงกันว่า คนที่แต่งงานจะมีอายุยืนกว่าคนโสด เพราะได้พูดคุยหรือโต้เถียงกันทุกวัน ในขณะที่คนโสดมักอยู่คนเดียวเหงาๆ เป็นส่วนใหญ่

นอกจากนี้การคบหากับเพื่อนพ้องและญาติพี่น้องก็ให้ผลในทำนองเดียวกัน โดยนักวิจัยออสเตรเลียได้ศึกษาพฤติกรรมของคนที่อายุเกิน 10 ปี เป็เวลา 10 ปี พบว่าคนที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนๆ และญาติๆ จะมีอายุยืนยาวที่สุด แต่ข้อเสียก็คือ ถ้าคบหาเพื่อนไม่ดีก็อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบซึ่งก่อให้เกิดความเครียดได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *