เพื่อนร่วมงาน 5 ประเภทที่น่าปวดหัวที่สุด

เพื่อนร่วมงาน 5 ประเภทที่น่าปวดหัวที่สุด
โดย JobsDB มกราคม 2553

ที่ทำงานก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่รวมเอาผู้คนที่มีนิสัยแตกต่าง หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ในหมู่
เพื่อนร่วมงานที่เข้ากันได้ดี มักจะต้องมีสักคนหนึ่งที่น่าปวดหัวที่คุณจำเป็นต้องร่วมงานด้วยเสมอ
ต่อไปนี้เป็น 5 ประเภทของคนที่มักพบในที่ทำงาน และคำแนะนำการร่วมงานกับคนเหล่านี้

1. พูดเป็นต่อยหอย

เพื่อนร่วมงานประเภทนี้เป็นกลุ่มที่พบได้บ่อยที่สุดในที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานช่างจ้อจะเป็นมิตร
กับทุกคนและยินดีที่จะบอกเล่าความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างของเขาให้คุณฟังอย่างเปิดเผย บุคลิกของคน
กลุ่มนี้ไม่ได้เป็นอันตรายใด ๆ กับคุณ แต่ปัญหาคือ คุณจะไม่สามารถจดจ่ออยู่กับงานของคุณได้เลย
สิ่งที่ควรทำคือ ให้เงียบเอาไว้ อย่าไปจ้อกับเขา และควรบอกเพื่อนร่วมงานของคุณว่า คุณไม่สามารถ
ทำงานได้ในขณะที่ฟังเรื่องของเขา คุณยินดีที่จะฟังเรื่องของเขาในเวลาอื่น ที่ไม่ใช่เวลาทำงาน

2. เมาท์ได้ไม่มีวันหยุด

ดูเหมือนว่าขาเมาท์ทั้งหลายจะรู้ไปเสียทุกเรื่องของเพื่อนร่วมงานทุกคน และพร้อมที่จะเล่าให้ผู้คนได้ฟังเท่ากัน หากเรื่องที่เขา
นำมาเล่าเป็นเรื่องที่ดี คุณก็จะได้ข่าวสารใหม่ ๆ แต่ทว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว เรื่องที่นำมาเมาท์กันนั้นมักไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก และอาจไม่ใช่
เรื่องจริงอีกต่างหาก คุณควรฟังและกลั่นกรองให้ดีก่อนที่จะเชื่อ และที่สำคัญอย่าเผลอเป็นขาเมาท์ไปอีกคน หรือหากเป็นเรื่องที่ทำให้
ผู้อื่นเสียหาย คุณควรปฏิเสธไปตามตรงว่าคุณไม่ต้องการที่จะพูดถึงผู้อื่นลับหลัง

3. ขี้บ่นไม่มีที่สิ้นสุด

ในทีมหนึ่ง ๆ มักจะมีหนึ่งคน ผู้ไม่เคยพึงพอใจกับอะไรเลย หากเขาไม่บ่นเรื่องสุขภาพของเขา หรือครอบครัวของเขา ก็จะต้องบ่น
เกี่ยวกับเรื่องงาน เรื่องบริษัท เรื่องหัวหน้า ถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาบ่นอาจเป็นเรื่องจริง แต่ก็อาจส่งผลกระทบให้คุณรู้สึกประสาทเสีย และแม้ว่า
คุณจะพยายามเอาใจใส่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางแก้ปัญหาของเขา แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือใด ๆ ทางที่ดีคือ
เมื่อเขาเริ่มตั้งต้นบ่น ให้คุณรีบเปลี่ยนเรื่องทันที เขาจะค่อย ๆ รับรู้ได้เองเมื่อคุณทำเช่นนี้ซ้ำ ๆ

4. ชอบโยนงาน กินแรงผู้อื่น

คนประเภทนี้มีทั้งพวกที่ทำงานของตัวเองที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ และพวกที่ไม่อยากทำงานของตัวเอง จึงเป็นประเภทที่ชอบโยนงาน ให้คนอื่น หากคุณมีเพื่อนร่วมงานประเภทนี้ ให้บอกเขาไปว่า คุณก็มีงานของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบเช่นกัน

5. ฉวยโอกาส แย่งผลงาน

เพื่อนร่วมงานประเภทนี้ เมื่อได้รับความดีความชอบจะรับไว้เพียงคนเดียว โดยไม่ให้เครดิตเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับ
ไม่ได้ คนทุกคนทำงานอย่างเต็มความสามารถ ย่อมต้องการได้รับคำชมเชยในผลงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับตัวคุณ ควรเปิดเผย
ให้คนอื่น ๆ ทราบว่าคุณมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างกับผลงานชิ้นนี้ และปฏิเสธที่จะร่วมงานกับคนเช่นนี้อีก

การทำงานนั้นนอกจากตัวงานจะยากแล้ว การอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่น่าปวดหัวเช่นนี้ยากยิ่งกว่า แต่อย่างไรก็ดีหากเรามีวิธีรับมือที่ดี เราก็จะสามารถร่วมงานกับคนเหล่านี้ได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *