เพิ่มพื้นที่ให้ผู้สูงอายุ ก้าวสู่สังคมอย่างมั่นใจ

เพิ่มพื้นที่ให้ผู้สูงอายุ ก้าวสู่สังคมอย่างมั่นใจ
• คุณภาพชีวิต
• เรื่องเด่น
จัดอาคาร-พี้นที่สาธารณะเอื้อแก่คนชรา

ขณะนี้ประเทศไทยเป็นสังคมที่ถือว่าเป็นการเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ คือมีผู้สูงอายุกว่า 7 ล้านคน และมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น

เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) และหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาเรื่อง “สังคมไทยกับการสร้างพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุ” ที่ห้องประชุมวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เมื่อวันก่อน

นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ให้ความเห็นว่า สำหรับผู้สูงอายุนอกจากปัญหาทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจแล้ว ยังมีปัญหาในเรื่องของสังคม ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน การที่อายุมากขึ้นเพื่อนฝูงก็จะทยอยล้มตาย ทำให้เกิดความเหงา ทางแก้ที่ดีคือการจับกลุ่มพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด แต่ปัจจุบันก็ยังมีไม่มากนัก

“สำหรับผมจะให้ความสำคัญกับบ้านมาก ดังนั้นในบ้านควรมี 2 จุดที่ควรทำให้ดีเหมาะกับผู้สูงอายุ คือห้องน้ำ ซึ่งเป็นจุดที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดภายในบ้าน อีกจุดหนึ่งคือบันได ที่ควรมีราวบันไดดีๆ ที่ผู้สูงอายุจะใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังมีที่สาธารณะที่เป็นที่สำคัญรองลงมาคือ ตลาด สวนสาธารณะที่ปัจจุบันมักจะถูกยึดครองจากคนหนุ่มสาว ทำให้พื้นที่สำหรับผู้สูงอายุลดน้อยลง ที่สุดท้ายคือวัด ที่ผู้สูงอายุจะใช้ในการศึกษาปฏิบัติกิจกรรมทางสังคม ปัจจุบันหลายวัดเปลี่ยนแปลงและลดพื้นที่ของผู้สูงอายุลง กลายเป็นพื้นที่ของคนมีเงินเข้ามาแทนที่” นพ.บรรลุ แนะนำ

นพ.บรรลุ ยังได้แนะนำ 3 วิธีสำหรับคนที่อยากมีสุขภาพดี ได้แก่ กินให้เป็น คือการกินให้หลากหลายไม่ซ้ำซากจำเจ ไม่กินจนอิ่มเกินไป ไม่กินจุกกินจิก ที่สำคัญคือต้องดูแลรักษาฟันให้ดี ต่อมาคือการออกกำลังกาย ซึ่งต้องให้หนักพอควร นานพอควร ถี่พอควร และจะต้องมีความอภิรมย์ในขณะที่ออกกำลังกายด้วย อย่างสุดท้ายคือการมี สุขภาพจิตดี มีเพื่อนฝูง รู้จักการแก้ปัญหา แต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับปัญหานั้นๆ ให้ได้ จะต้องรู้จักพอและรู้จักเยินยอตัวเอง

ด้าน รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ถ้าอยากให้ผู้สูงอายุมีความสุข และจิตใจดี จะต้องให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นลดการพึ่งพา และออกจากบ้านมาใช้พื้นที่สาธารณะ แต่จากการสำรวจพื้นที่สาธารณะ ยังมีน้อยมากที่จะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นจึงต้องมีการกระตุ้นในส่วนนี้ โดยจัดให้มีการประกวดอาคาร – สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2551 ที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างดี และคาดว่าปีหน้าจะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมมากขึ้นอีก

พร้อมกันนี้มีการมอบรางวัลให้แก่อาคาร – สถานที่ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุประจำปี 2551 ดังนี้ รางวัลชมเชยประเภทวัด ได้แก่ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี วัดมงคลโกวิทาราม จ.อุบลราชธานี และวัดปงคก องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงใต้ จ.ลำปาง รางวัลชมเชยประเภทสวนสาธารณะ ลานชุมชน สถานที่จัดกิจกรรมในระดับตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลปากท่อ จ.ราชบุรี เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จ.เชียงใหม่ และศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน เทศบาลเมืองสกลนคร รางวัลชมเชยประเภทตลาด ได้แก่ ตลาดศูนย์ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวนครชากังราว จ.กำแพงเพชร

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *