เพาะเห็ดหอม

เพาะเห็ดหอม
เงินลงทุน
ประมาณ 45,000 บาท (ทุนหมุนเวียน 25,000 บาท/เห็ด 1 ชุด)
รายได้
100,000 บาท/เห็ด 1 ชุด
วัสดุ/อุปกรณ์
เชื้อเห็ดหอม ขี้เลื่อยไม้ยางพารา รำละเอียด ยิปซั่ม ปูนขาว ดีเกลือ น้ำตาลทราย ถุงขนาด 6.5 x 13 นิ้ว หม้อนึ่งความดัน พลาสติกสำหรับคลุม
แหล่งจำหน่ายเชื้อเห็ด
ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก ฟาร์มเพาะเห็ดทั่วไป
วิธีดำเนินการ
1. เตรียมวัสดุเพาะมีอัตราส่วนดังนี้
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 1,000 กรัม
รำละเอียด 75 กรัม
ยิปซั่ม 20 กรัม
ปูนขาว 10 กรัม
ดีเกลือ 20 กรัม
ใช้ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 65 %
น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม
2. เมื่อผสมเสร็จให้กำขี้เลื้อยขึ้นมา 1 กำมือ กำให้แน่นแล้วปล่อยหากขี้เลื่อยค่อย ๆ คลายตัวออกถือว่าขี้เลื้อยนั้นมีความชื้นพอดี หากปล่อยแล้วขี้เลื่อยแตกเลยจะยังใช้ไม่ได้ ต้องผสมน้ำลงไปอีกการผสมน้ำให้ค่อนมาทางเปียกจะดีกว่าแห้งแต่ห้ามแฉะ
3. จากนั้นให้นำไปบรรจุถุงสำหรับทำเห็ดขนาด 6.5 x 13 นิ้ว แล้วใส่คอปากขวด นำไปนึ่ง โดยหม้อนึ่งความดัน ใช้อุณหภูมิ 100 องศา ใช้เวลา 3 – 4 ชั่วโมง นำออกมาผึ่งให้เย็น แล้วนำเชื้อเห็ดหอมมาหยอดใส่ถุง จากนั้นเอาเข้าโรงบ่มเป็นเวลา 60 วัน
4. นำออกจากโรงบ่ม แล้วตัดพลาสติกที่ห่อก้อนออกให้เหลือติดก้อนประมาณ 1 นิ้ว วางบนพื้นเป็นแถว ใช้พลาสติกคลุมไว้แล้วรดน้ำข้างบนทุกวัน แต่ไม่ให้ก้อนเชื้อถูกน้ำเป็นเวลา 1 เดือนหรือดูว่าก้อนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทั้งหมด ก็ให้เปิดพลาสติกออกแล้วรดน้ำเช้า กลางวัน เย็นวัดความชื้นสัมพัทธ์ที่ 70 %
สถานที่ให้คำปรึกษา
1. กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-561-4878 หรือ 02-579-3863
2. สำนักงานเกษตรจังหวัด , อำเภอ
3. ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก โทร. 02-441-9263 , 02-889-8740-47
สถานที่ฝึกอบรม
1. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-942- 8200-45ต่อ 1336 – 1339
2. ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก เลขที่ 3 หมู่ 8 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ข้อแนะนำ
1. เวลาเคาะเชื้อเห็ดหอมใส่ในก้อนเชื้อให้เขย่า หรือเคาะขวดให้เมล็ดข้าวฟ่างแยกออกจากกันแล้วใส่ลงไปในถุงวัสดุเพาะ ถุงละ 5 – 6 เม็ด ใส่สำลีปิดอย่างเร็ว ไม่อย่างนั้นจะมีการปนเปื้อนเชื้อตัวอื่นสูง
2. การผลิตเห็ดหอมในฤดูคือ เริ่มหยอดเชื้อเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ทิ้งไว้ใน โรงบ่ม 60 วัน ก็จะเป็นฤดูหนาวพอดี ช่วงนี้เห็ดหอมออกผลผลิตมากที่สุด แต่ถ้าต้องการเพาะเห็ดหอมนอกฤดูก็ให้หยอดเชื้อเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน เห็ดหอมจะเริ่มออกดอกในเดือนมีนาคม -เมษายน ช่วงนี้ผลผลิตน้อย แต่จะได้ราคาดี

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *