เพราะอะไรเราจึงต้องรักษา ‘ความคิดของคุณ’ ให้เป็นด้านบวก ?

เพราะอะไรเราจึงต้องรักษา “ความคิดของคุณ” ให้เป็นด้านบวก ?

1. จงรักษา ความคิด ของคุณให้เป็นด้านบวก

เพราะ ความคิด ของคุณจะกลายเป็น คำพูด ของคุณ

Keep your Thoughts positive, Because your Thoughts become your Words.

2. จงรักษา คำพูด ของคุณให้เป็นด้านบวก

เพราะว่า คำพูด ของคุณจะกลายเป็น พฤติกรรม ของคุณ

Keep your Words positive, Because your Words became your Behaviors.

3. จงรักษา พฤติกรรม ของคุณให้เป็นด้านบวก

เพราะ พฤติกรรม ของคุณจะกลายเป็น นิสัย

Keep your Behaviors positive, because your Behaviors become Habits.

4. จงรักษา นิสัย ของคุณให้เป็นด้านบวก

เพราะว่า นิสัย ของคุณจะกลายเป็น คุณค่าแห่งชีวิตของคุณ

Keep your Habits become positive, Because your Habits become your Live Values.

5. จงรักษา คุณค่าแห่งชีวิต ของคุณให้เป็นด้านบวก

เพราะว่า คุณค่าแห่งชีวิต ของคุณกลายเป็น ชะตากรรม ของคุณ

Keep your Life Values positive, Because your Life Values become your Destiny.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *