เผย “ทุกข์ตัวใหม่” ทำลายความสุขของคนไทย

เผย “ทุกข์ตัวใหม่” ทำลายความสุขของคนไทย
• สุขภาพใจ
• เรื่องเด่น
แนะ! หันหน้าเข้าหากัน-เร่งแก้ปัญหาบ้านเมือง

ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนคนไทยหลงทางไปตกอยู่ในวังวนแห่งอบายมุขอันเป็นทางนำพาชีวิตไปสู่ความเสื่อม ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ยาเสพติด เฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องของน้ำเมาที่คนทุกเพศวัยไม่จำกัดยากดีมีจน ก็หลงทางเข้าไปสู่อบายมุขได้ไม่ยาก ให้จนขนาดไหนไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวสารกรอกหม้อ แต่ไม่รู้ว่าไปเอาสตางค์ที่ไหนมาซื้อเหล้า ที่มักอ้างว่ากินให้เมาเพื่อที่จะลืมทุกข์ ในขณะครอบครัวแม่ลูกกำลังทุกข์สาหัสอยู่

เรื่องของน้ำเมาหน่วยงานที่ห่วงใยทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจของประชาชนอย่าง สสส. คิดค้นวิธีเตือนสติเพื่อที่จะให้เห็นโทษภัยในทุกทาง โดยการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดสติเกิดสำนึกยับยั้งชั่งใจลดละเลิกน้ำเมาตัวบ่อนทำลายความสุขนั้นเสีย

อย่างล่าสุดอาศัยกุศโลบายไม่ดื่มเหล้าเข้าพรรษา ใครดื่มเหล้าเข้าพรรษาทุกที่ทุกแห่งเป็นคนไม่ดี ดื่มเหล้าขายเหล้าในวัดมีโทษด้วย ทำทุกวิถีทางด้วยความห่วงใยเอื้ออาทรอยากเห็นคนไทยทุกคนมีความสุข สังคมไทยทุกหย่อมหญ้าสงบร่มเย็น

วันนี้มีทุกข์ตัวใหม่ที่มาทำลายความสุขของคนไทย (ที่จริงมีมานานแล้วแต่ไม่ก่อทุกข์อย่างหนักอย่างคราวนี้) เป็นทุกขที่เชื่อว่าทุกคนต่างห่วงซึ่งกันและกัน องค์การใหญ่ห่วงองค์กรเล็ก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพของทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชน ภาคองค์กรอิสระอย่าง สสส. ก็ห่วง แต่ยังไม่อาจแก้ปัญหาเพื่อดับทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นได้

คือทุกข์ที่เกิดจากคนไทยแตกแยกเป็น 2 ฝ่ายและกำลังที่จะล้มล้างกันและกัน ทั้งๆ ที่จะต้องมีความสมัครสมานสามัคคีหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมมือกันนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุ นำความสุขแบบพอเพียงพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยตามสภาพวิถีชีวิตของแต่ละคน แต่ละครอบครัว แต่ละชุมชนสังคม

ทั้งนี้เพราะการไม่ลดราวาศอกให้แก่กัน ไม่รู้จักให้อภัยกันและกัน ไม่นำหลักธรรมคือพรหมวิหารมาเป็นเครื่องมือในการหันหน้าเข้าหากัน

ไม่ว่าจะฝ่ายไหนใน 2 ฝ่ายคนไทยด้วยกันอ้างว่าที่ต้องห้ำหั่นกันเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งพังพินาศไปนั้นทำเพื่อประชาชนเพื่อคนไทยสังคมไทยทั้งประเทศไม่ใช่เพื่อคนใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ (เอาแบบนับหัวกันเลย) บอกว่าให้หันหน้ามาสามัคคีกัน ปรึกษาหารือกันจึงจะเป็นทางนำชาตินำสังคมไปสู่ความสุขสงบ

แล้วทำไมไม่เชื่อประชาชนทั้งๆ ที่บอกว่าทำเพื่อประชาชน

การตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำลายล้างกันเพื่อให้เกิดการชนะการแพ้กันนี้ ก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นคนไทย ฆ่ากันทำร้ายกันเองร่วมกันทำลายชาติบ้านเมืองประชาชนด้วยกันเอง แล้วจะมีใครชนะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานพระราชดำรัสไว้ว่า มีแต่แพ้กันทุกฝ่ายทุกคน มีแต่จะหายนะกันทุกคนแล้วประเทศชาติหายนะสังคมไทยชาติไทยจะอยู่ได้ยังไง

นี่คือความทุกข์หรือทุกข์ภาวะที่กำลังรุมเร้ากัดกร่อนคนไทยทุกคนทั้งประเทศ กัดกร่อนผ่านความทุกข์อันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำย่ำแย่ การลงทุนต่างๆ หยุดชะงักถดถอย ถอดถอนไป ระบบเงินหมุนสู่กระเป๋าสู่ตลาดการซื้อการขายไม่มีแล้วภาวะสุขจะเกิดขึ้นได้ยังไง

ก็ไม่ต่างไปจากคนที่หลงทางเข้าไปสู่วังวนแห่งอบายมุขที่ทำให้ตัวคนนั้น ครอบครัวคนนั้น และสังคมรอบข้างเป็นทุกข์ เดือดร้อนเสียหายไปด้วย

ภาวะทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นเกาะกุมรุมเร้าประชาชนคนไทยทั้งประเทศเวลานี้คือความแตกแยกเป็น 2 ฝ่ายทะเลาะเบาะแว้งและมุ่งทำลายล้างกันเพื่อให้เสื่อมฉิบหายกันไปข้างหนึ่ง ว่ากันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการทางการเมือง

แต่จริงๆ ก็คือภาวะที่บ้านเมืองกำลังไม่สงบนั่นเอง ความไม่สงบนี้นำมาซึ่งความทุกข์

ถ้าทุกคนที่บอกว่าทำเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนวันนี้ต้องให้อภัยออมชอมหันหน้ามาสามัคคี แก้ปัญหาร่วมกันนั่นคือทางนำไปสู่ความสุขสงบของประชาชนและบ้านเมืองแน่นอนครับ

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *