เผยสูตร’ลับ’สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ

เผยสูตร”ลับ”สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ
เอเชียแปซิฟิกถกข้อมูล “เด็กอัจฉริยะ” นักวิชาการสรุปเด็กในซีกโลกตะวันออกได้รับการเลี้ยงดูที่ค่อนข้างเข้มงวดมาก มุ่งแต่เรียนและต้องเรียนให้ชนะ ต้องเก่ง ไม่ได้มุ่งคุณธรรม จริยธรรม ชี้ชัดส่งผลต่อความอิสระในการคิดสร้างสรรค์ ด้าน “ดร.อุษณีย์” เผยสูตรลับในการทำให้ลูกเป็นอัจฉริยะ ก็คือพ่อแม่ต้องไม่คาดหวังว่าลูกจะเป็นอัจฉริยะ คนที่คาดหวังอยากให้ลูกเป็นอัจฉริยะจะไม่มีทางเป็นอัจฉริยะได้…..
ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองประธานโครงการจัดตั้งสถาบันและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) เปิดเผยว่า ในปีนี้กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกได้จัดประชุมนานาชาติเกี่ยวกับเด็กอัจฉริยะขึ้นที่ประเทศไต้หวัน โดยมีนักวิชาการที่ทำงานกับเด็กอัจฉริยะจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุมมากมาย

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้พูดกันถึงเรื่องหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อเด็กกลุ่มนี้ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัย มีการพูดถึงเรื่องความหลากหลายของสติปัญญามนุษย์จะนำไปสู่การจัดกระบวนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้อย่างไร เพราะถ้าสามารถจัดการกับความหลากหลายทางสติปัญญาของมนุษย์ได้ ก็จะมีคนเก่งจากประเทศต่างๆ อีกมากมาย แต่ถ้าหากไม่สนใจเด็กกลุ่มอัจฉริยะ จะทำให้เด็กกลุ่มนี้เสียโอกาส และไม่สามารถพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายได้ ซึ่งเด็กบางคนอาจจะเป็นอัจฉริยะบุคคลได้ หากสนับสนุนให้ถูกทิศถูกทาง และต้องมีความเข้าใจเด็กกลุ่มนี้ด้วย

“พ่อแม่ยุคใหม่ที่มีการศึกษาต่างพยายามอยากให้ลูกเก่ง ขวนขวาย พยายาม หากแต่ขอบอกว่ามันมีสูตรลับในการทำให้ลูกเป็นอัจฉริยะ ก็คือพ่อแม่ต้องไม่คาดหวังว่าลูกจะเป็นอัจฉริยะ คนที่คาดหวังอยากให้ลูกเป็นอัจฉริยะจะไม่มีทางเป็นอัจฉริยะได้ คนที่ผลักดัน เคี่ยวเข็ญอย่างหนักหน่วง ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้จะไม่มีทางเป็นอัจฉริยะได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบ่มเพาะในเด็กกลุ่มนี้ก็คือ ความอดทน เพราะความอดทน อึด จะทำให้เด็กไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น”

“นักวิชาการเกือบทุกประเทศในซีกโลกตะวันออกพูดตรงกันก็คือ เด็กในซีกโลกตะวันออกได้รับการเลี้ยงดูที่ค่อนข้างเข้มงวดมาก เด็กเรียนหนังสือมาก ส่วนใหญ่มุ่งแต่การเรียนและต้องเรียนให้ชนะ ต้องเก่ง ประกอบกับการคัดเลือกเข้าสู่สถาบันอุดุมศึกษา มุ่งแต่วิชาการเพียงอย่างเดียว ไม่ได้มุ่งคุณธรรม จริยธรรม ไม่ได้มุ่งการเรียนรู้ทางสังคมหรือเรื่องอื่นๆ จะเห็นว่าการศึกษาในกรอบเดิมยังไม่เปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลถึงเด็ก บางคนสงสัยว่าทำไมเด็กควรจะเก่งแต่กลับไม่เก่ง เพราะเราไม่ให้เวลาแก่เด็กอย่างมีอิสระ ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกมีปัญหามาก ประเทศเกาหลีพยายามแก้ไขเรื่องนี้ แต่ก็ทำได้ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เขาจะให้ความสำคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กในโลกซีกตะวันตกนั้นแม้จะดูมีความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ คิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เนื่องจากเขามีอิสระมาก แต่น่าห่วงตรงที่วิชาการเขามีไม่เพียงพอ”ดร.อุษณีย์กล่าวสรุป
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *