เปิดยุทธวิธี ‘ขายขนมจีบ’

เปิดยุทธวิธี ‘ขายขนมจีบ’
ด้านการเกษตรและอาชีพ – เดลินิวส์ — SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่
“ขนมจีบ” คืออาหารอย่างหนึ่งในติ่มซำของจีน เป็นของว่างที่นิยมทานตอนเช้า ทานคู่กับน้ำชา แต่ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันผู้คนต่างก็ทำงานแข่งกับเวลา ขนมจีบจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการรับประทานเพื่อเป็นอาหารรองท้อง ก่อนที่จะออกไปรับประทานอาหารอย่างอื่นที่อิ่มและหนักท้องกว่า จึงเกิดช่องทางสำหรับผู้ประกอบการ “ขายขนมจีบ” ซึ่งขนมจีบเป็นอาหารว่างที่ทำไม่ยากจนเกินไป และสะดวกต่อการรับประทาน ทั้งนี้ กับ “ธุรกิจขายขนมจีบ” นั้นก็สามารถทำได้ทั้งแบบเป็นอาชีพหลัก หรือทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ธุรกิจขนมจีบถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความน่า สนใจในเชิงการลงทุนธุรกิจ ทั้งในแบบลงทุนสร้าง ธุรกิจของตนเอง หรือกระทั่งผู้ที่รับมาขายเป็นรายได้เสริมเพื่อความแข็งแรงของเศรษฐกิจใน ครัวเรือน โดยไม่ต้องมีทุนสูง

ทั้งนี้ ข้อมูลจากหนังสือคู่มืออาชีพ เล่มที่เกี่ยวกับธุรกิจขายขนมจีบ ของสำนักพิมพ์พีเพิลมีเดีย ระบุไว้ว่า การเริ่มต้นธุรกิจใหม่นั้นเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น และเป็นที่คาดหวังสำหรับผลตอบแทน แต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทาย ซึ่งการจะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ควรมีการประเมินความพร้อมในการจะเป็นผู้ประกอบการในหลาย ๆ ด้านก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจอย่างจริงจัง ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ การมีทักษะความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน รวมทั้งคุณสมบัติ บุคลิกลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่ดี

การมีเป้าหมายธุรกิจที่ชัดเจน ก็จะส่งผลให้ การประกอบธุรกิจก้าวเข้าสู่เส้นชัยได้อย่างมั่นใจ ขณะที่การประเมินข้อดีและข้อควรระวังของ “ธุรกิจขนมจีบ” หลัก ๆ โดยสรุปก็มีดังนี้คือ…

ข้อดี…1.ทุกคนสามารถเรียนรู้การทำขนมจีบได้ไม่ยาก ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานก็สามารถทำได้, 2.กรรมวิธีในการทำขนมจีบไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่นาน, 3.เป็นอาหารว่างที่สามารถรับประทานได้ตลอดเวลา, 4.สามารถตั้งราคาได้ตามกำลังซื้อของลูกค้า

ข้อควรระวัง… 1.เป็นธุรกิจที่ใช้ของสด ซึ่งสามารถเน่าเสียได้ จึงจำเป็นต้องมีตู้แช่วัตถุดิบ, 2.เป็นธุรกิจที่ใช้ของสดเป็นส่วนประกอบหลัก ดังนั้นต้องระวังในเรื่องของความสะอาดเป็นอย่างมาก, 3.เป็นธุรกิจบริการที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจ, 4.ต้องหาทำเลที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้

สำหรับ คุณสมบัติของผู้ขายที่ดี ควรจะเป็นดังนี้คือ… มีใจรักในการบริการ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ มองการณ์ไกล และไม่หยุดนิ่ง มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จสูง สละเวลาที่เป็นส่วนตัว ทุ่มเทและอดทน เพื่อมาดูแลร้านอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ดีควรจะมีความกระตือรือร้นสูง เตรียมใจในการต่อสู้ มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นดัดแปลงสูตรขนมจีบ เพื่อแก้ปัญหาและเพื่อการค้นพบใหม่ ๆ มีความสามารถในการบริหารจัดการให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถทางการตลาด สามารถสร้างจุดขายให้สินค้า

ในด้านการบริหาร ก็อาจจำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ อาทิ รู้จักการทำโปรโมชั่นการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การลดแลกแจกแถม การหารางวัลหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงควรมีความกล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย !!.

——————————————————————————–
เดลินิวส์ออนไลน์ – SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่
วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2552

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *