เปลี่ยน ‘หนึ่งมิตรชิดใกล้’ ให้เป็น ‘กัลยาณมิตร’

เปลี่ยน ‘หนึ่งมิตรชิดใกล้’ ให้เป็น ‘กัลยาณมิตร’

ปุจฉา
เปลี่ยน “หนึ่งมิตรชิดใกล้” ให้เป็น “กัลยาณมิตร”
ดิฉันมีคนพิเศษที่รักและรู้ใจกันมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี เราทั้งคู่ต่างสนใจศึกษาธรรมะ และทุกครั้งที่พูดคุยก็จะนำข้อธรรมมาถกกันเสมอ ตลอดเวลาเราต่างมอบความรัก ความเอื้ออาทร และปรารถนาดีให้แก่กันมาโดยตลอด แต่ปัญหาก็คือ คนที่ดิฉันรักนั้นเขามีครอบครัวอยู่แล้ว
ดิฉันมีคำถามใคร่ถามท่าน ว. ดังนี้ค่ะ
1. การกระทำของดิฉันในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดศีลข้อ 3 หรือไม่คะ
2. ดิฉันควรพยายามหยุดความสัมพันธ์นี้ลงหรือไม่
3. หากต้องการคงความสัมพันธ์ไว้ต่อไปในฐานะผู้ที่ปรารถนาดีต่อกัน ดิฉันควรจะวางตัวอย่างไรจึงจะถูกต้องตามครรลองคลองธรรม และไม่ผิดศีลข้อ 3
และขอความกรุณาท่าน ว. โปรดอธิบายความหมายของศีลข้อที่ 3 โดยละเอียดว่า การกระทำเช่นไรจึงจะถือว่าผิดศีลข้อ 3 และอะไรคือผลของการผิดศิลข้อ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของพุทธศาสนิกชนเช่นตัวดิฉัน และเพื่อนมนุษย์ท่านอื่นๆ ที่อาจตกอยู่ในสภาวะเดียวกันด้วยค่ะ

คุณกาญจนา
วิสัชนา
เปลี่ยน “หนึ่งมิตรชิดใกล้” ให้เป็น “กัลยาณมิตร”
ก่อนที่จะตอบคำถามในข้อ ๑ ที่ว่า “การกระทำของดิฉัน ถือเป็นการกระทำที่ผิดศีลข้อ ๓ หรือไม่คะ” นั้น เราคงต้องมาดูกันก่อนว่า สิ่งที่เรียกว่าศีลข้อ ๓ นั้น คืออะไร มีเนื้อหาสาระว่าอย่างไร
ศีลข้อ ๓ นับเป็นหนึ่งใน “ศีล ๕” อันเป็นหลักศีลธรรมขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนา ที่ประกอบด้วยหลักการอันควรปฏิบัติ ๕ ข้อ
(๑) ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
(๒) ไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น
(๓) ไม่ละเมิดจริยธรรมทางเพศของคนที่มีคู่ครองแล้ว
(๔) ไม่พูดเท็จ (รวมถึงคำหยาบ,ส่อเสียด,เพ้อเจ้อ)
(๕) ไม่ดื่มสุราเมรัยและเครื่องดื่ม (รวมยาเสพติด) ที่ก่อให้เกิดความประมาทขาดสติ
การกระทำที่จะถือว่าผิดศีลข้อที่ ๓ นั้น ท่านวางหลักการไว้กว้างๆ ว่า
(๑) คนที่ไม่ควรละเมิด (แต่งงานแล้ว)
(๒) เจตนาที่คิดจะละเมิด
(๓) การละเมิด (มีความสัมพันธ์)
(๔) กระทำการสำเร็จตามเจตนารมณ์
ถ้าคุณคบกับใครแล้วกระทำการครบทั้ง ๔ ข้อนี้ นั่นคือ การละเมิดศีลข้อที่ ๓ โดยสมบูรณ์ เมื่อดูเงื่อนไขทั้ง ๔ ข้อแล้ว คุณก็น่าจะประเมินตัวเองออก บอกตัวเองได้ ว่า ยังคงมีศีลข้อที่ ๓ สมบูรณ์ดีอยู่หรือไม่
คำถามที่ว่า “ควรหยุดความสัมพันธ์นี้หรือไม่” ก็ตอบได้ว่า ถ้าความสัมพันธ์นั้น ถูกวางไว้ในฐานะของ “กัลยาณมิตร” คือ เป็นแค่เพื่อนคู่คิด มิตรที่ปรึกษาในคราทุกข์ร้อน หรือเป็นแค่คนที่ “คุยถูกคอกันมากที่สุด” คนหนึ่ง โดยไม่มีแผนว่าจะพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาว ก็ไม่น่าจะถือว่าเป็นอันตรายแต่อย่างใด แต่หากคุณเห็นว่า ขืนปล่อยไว้คงมีโอกาส “ต่อยอด” ไปในทางชู้สาวเข้าสักวัน คุณก็ควรหยุด หรือปล่อยวาง ความสัมพันธ์อย่างนี้ ไม่ถือว่าอันตรายมาก แต่ก็ไม่ควรไว้วางใจเช่นเดียวกัน เพราะมันเป็นต้นทางที่จะหมุนไปทั้งในทางดีและทางร้ายได้ทุกเมื่อ
กรณีของคุณนั้นเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมาก ในโลกนี้ มีคนอีกเป็นจำนวนมาก ที่ในโลกแห่งความเป็นจริง ต้องมีชีวิตอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ถูกฝาถูกตัว แต่กว่าจะรู้สึกตัวว่าไม่ใช่คนที่ใฝ่หา ก็ผ่านวันเวลามาด้วยกันหลายปีแล้ว มีทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องลูกหลานที่ผูกพันกันมาจนเกินกว่าจะเริ่มต้นใหม่กับใหม่กับใครได้ง่ายๆ อีกต่อไป แต่คนที่ใช่จริงๆ กลับเป็นใครอีกคนหนึ่ง ซึ่งอยู่นอกเส้นทางของชีวิตคู่ ทว่าในแง่ของจิตใจคุณกับเขาต่างก็สมรสกันได้อย่างสนิทสนมกลมกลืน คนอย่างนี้ คุณอาจคบได้ คุยได้ แต่ก็ควรกระทำอย่างเปิดเผย แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นสามีหรือภรรยาของคุณรู้เอาไว้ในฐานะที่เขาเป็น “กัลยาณมิตร” ของคุณ อย่าให้อีกฝ่ายที่เป็นหุ้นส่วนชีวิตคู่ของคุณหรือของเขาเกิดความรู้สึกว่า ไม่น่าไว้วางใจ มิเช่นนั้น จะกลายเป็น “สัมพันธพลาด” ของคุณและกับคนที่เป็นหุ้นส่วนชีวิตของคุณเอง
ส่วนคำถามสุดท้าย ก็ขอแนะนำสั้นๆ เพียงว่า ควรทำให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทางสูง คือ เปิดเผยให้คู่สมรสของอีกฝ่ายทราบ แล้ววางความสัมพันธ์ไว้ในฐานะ “กัลยาณมิตร” ของกันและกันรวมทั้งของครอบครัวของอีกฝ่าย (เป็นคุณลุง คุณป้าที่น่ารัก เป็นเพื่อนของพ่อของแม่ที่น่าสนิทสนม) ไม่มีการพัฒนาต่อไปในทางโลกิยารมณ์ หรือหากเห็นว่า เปิดเผยไม่ได้ ก็คบกันต่อไปได้ แต่ต้องมั่นใจในตัวเองว่า ไม่ใช่ในเชิงชู้สาวหรือชู้ทางใจ แต่เป็นได้แค่ “เพื่อนคู่คิด มิตรที่ปรึกษา” เท่านั้น
กล่าวอย่างสั้นที่สุด ควรเป็น “กัลยาณมิตร” ของกันและกันแค่นั้น อย่าผูกพันจนเลยเถิดเป็น “หนึ่งมิตรชิดใกล้” แค่นั้นพอ
ส่วนผลของการผิดศีลข้อที่ ๓ ก็คือ ความเดือดร้อนในชีวิตปัจจุบัน เช่น เดือดร้อนใจที่ต้องคอยรู้สึกผิดอยู่ในใจ เดือดร้อนใจที่ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่ผิดปกติ เดือนร้อนใจที่กลัวว่าหากถูกจับได้ไล่ทันชีวิตจะตกอยู่ในห้วงอันตราย เดือดร้อนใจว่า หากถูกจับได้ภัยอันใหญ่หลวงจะตามมาทำให้ชีวิตคู่ต้องพังครืน เดือนร้อนใจว่า จะเสื่อมเสียเกียรติคุณชื่อเสียง และหากคู่กิ๊กนำโรคอันตรายมาให้ ก็เดือดร้อนใจว่าจะต้องแบกทั้งโรคและโลกอย่างทุกข์ระทมไปอย่างยาวนาน ผลในอนาคตก็คือ จะไม่มีความสุขกับการครองชีวิตคู่ หรืออาจเป็นไปได้ที่จะมีความเบี่ยงเบนทางเพศ หรือไม่มีความสุขในเชิงกามารมณ์ ต้องทุกข์ระทมด้วยปัญหาทางเพศไม่จบสิ้น เป็นต้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *