เปลี่ยนนิสัยการกิน เพื่อสุขภาพดีระยะยาว

เปลี่ยนนิสัยการกิน เพื่อสุขภาพดีระยะยาว
• อาหาร
เน้นบริโภคผัก ผลไม้แทนของหวาน

หากเราต้องการควบคุมน้ำหนัก หรือต้องการรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ วิธีการง่ายๆ ที่ทำได้คือ เขียนสิ่งที่เรารับประทานในแต่ละวัน แล้วเราจะเห็นว่าเราได้รับประทานอะไรเข้าไป และควรจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น

เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตอย่างกะทันหัน แต่อาจจะใช้วิธีการค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเพื่อเป้าหมาย คือ การมีชีวิตหรือสุขภาพที่ดีในระยะยาว เช่น ถ้าเราต้องการบริโภคผักและผลไม้ให้มากขึ้น ก็อาจจะค่อยๆ เพิ่มผักเข้ามาในมื้ออาหาร เลือกรับประทานอาหารที่มีผักมากขึ้น และรับประทานผลไม้หลังอาหารหรือรับประทานผลไม้เป็นอาหารว่างแทนที่รับประทานของหวาน หรือพวกขนมกรุบกรอบ หรือเค้กและคุกกี้ หรือหากเราอยากรับประทานธัญพืชไม่ขัดขาวก็อาจจะเปลี่ยนมารับประทานข้าวซ้อมมือโดยอาจจะค่อยๆ แทนที่ข้าวขัดขาวทีละน้อยๆ ก่อน หรืออาจจะรับประทานขนมปังโฮสวีตแทนการรับประทานขนมปังขาว เป็นต้น

เมื่อเราปรับตัวเองทีละน้อยจนเกิดเป็นนิสัยแล้ว ต่อไปก็ค่อยๆ เพิ่มการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น มีการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้สงบแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้วเราเองไปในทางที่ดีขึ้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Update 13-11-51

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *