“เบาหวาน-หัวใจ-อ้วน” โรคยอดฮิตของผู้แทนไทย

“เบาหวาน-หัวใจ-อ้วน” โรคยอดฮิตของผู้แทนไทย
• คุณภาพชีวิต
• เรื่องเด่น
พบบ่อยในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของไทย

คนจำนวนมากเมื่ออายุขึ้นเลข 3 มักมองหาแหล่งตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาโรค

บางคนกว่าจะรู้ผลว่าเป็นโรคร้าย ก็ยากต่อการเยียวยารักษา หรือต้องใช้เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตหมดไปกับการรักษาร่างกาย

แต่จะมีสักกี่คน ที่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ โดยควบคุม “ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค”

เร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี เครือข่ายคนไทยไร้พุง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์จัดโครงการ “สถานีสุขภาพ ตรวจความผิด ส.ส. ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม ณ อาคารรัฐสภา 1 เพื่อเป็นต้นแบบของการตรวจสุขภาพที่มุ่งการค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค โดยค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรค และยังเป็นการเตรียมความพร้อมกับปัญหาสุขภาพที่อาจมีขึ้นในอนาคต

เนื่องจาก ส.ส.ถือเป็นต้นแบบสำคัญของการดูแลสุขภาพ กิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งนี้ จึงมีการมอบรางวัลให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีผลการตรวจสุขภาพดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น

จากหนัง “7 โรคยอดฮิตในกลุ่มผู้บริหาร ระบุว่า โรคยอดฮิตที่พบบ่อยในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของไทย ประกอบด้วย โรควูบ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วนลงพุง และความเครียด

ขณะที่ผลการตรวจสุขภาพส.ส.-ส.ว.ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2551 โดยผลการตรวจสุขภาพ BAMA-EGAT-Score ซึ่งประเมินสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในภาพรวม พบว่า ส.ส. และ ส.ว. มีไขมันสะสมมากเกินเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 91 ของกลุ่ม ส.ส. และ ส.ว. ที่มาเข้ารับบริการทั้งหมด

และยังพบว่ามีดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ (>.25 kg/m2) ซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นโรคอ้วน คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบรุนแรงในระยะเวลา 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 ของกลุ่ม ส.ส.และ ส.ว. ที่มาเข้ารับบริการทั้งหมด

“เบาหวาน” “เส้นเลือดหัวใจตีบ” และ “โรคอ้วน” จึงถือเป็นโรคที่ผู้บริหารระดับสูงต้องควรระวัง
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารขาดการออกกำลังกาย ประกอบกับ ความเสี่ยงจากการทำงาน อันได้แก่ การเผชิญกับภาวะความเครียด แรงกดดัน การพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมถึงการสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเร่งให้โรคประจำตัวที่มีอยู่แสดงอาการเร็วขึ้น

ผลการสำรวจการตรวจสุขภาพนี้ ไม่แตกต่างกับกลุ่มผู้บริหารจากองค์กรอื่นๆ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เคยสำรวจมา สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทยมีภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพ

ภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสามารถป้องกันได้ หากมีการดูแลและป้องกันร่างกายตั้งแต่ต้น ด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่เหมาะสม

วิธีดูแลสุขภาพอย่างง่าย 3 ขั้นตอน เพื่อหลีกเลี่ยงโรคที่เกิดจากการทำงานมีดังนี้ 1. จัดระบบงานที่เหมาะสม โดยระยะเวลาการทำงานต้องไม่ควรทำมากกว่า 48 ชม./สัปดาห์ 2. มีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3. ตรวจเฝ้าระวังทางสุขภาพเป็นประจำ

สำหรับวิธีคลาดเครียด สามารถจัดการได้ 3 วิธีง่ายๆ ดังนี้ 1. อย่าเข้าหาความเคียด 2. ต้องมีวิธีรับรู้ความเครียด และรับรู้อย่างเป็นระบบ นั่นคือปัญหาอยู่ที่ไหนก็แก้ที่นั่น 3.หาวิธีบำบัดความเครียด เช่น ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่เหมาะสม และตรวจสุขภาพเป็นระยะ

ไม่เพียงแต่ผู้บริหารประเทศเท่านั้น บุคคลทั่วไปย่อมสามารถเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่อโรคได้เช่นกัน จึงยังไม่สายเกินไป หากหันมาดูแลสุขภาพ ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ตั้งแต่วันนี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *