เทคนิคการอ่าน

เทคนิคการอ่าน
น้องที่กำลังเตรียมสอบหรือคนที่ขยันจะอ่านหนังสือทวนซ้ำอีกรอบหรือหลายรอบ แต่ละคนคงมีเทคนิคการอ่านหนังสือให้จำได้แม่นไม่เหมือนกัน
เพราะสมองคนเรามีระบบการทำงานไม่เหมือนกัน บางคนก็มีช่วงการจำที่สั้น และบางคนก็มียาว หรือที่เรียกว่า Memory
การอ่านจะดำเนินไปได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และตัวเราเอง การอ่านท่ามกลางบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการอ่าน ทั้งนี้น้องๆควรคำนึงถึง

1. การจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่จะอ่าน ควรอยู่ในที่ๆเราอ่านแล้วรู้สึกสบาย ไม่อึดอัด และตามหลักจิตวิทยาแล้ว การอ่านหนังสือ ณ สถานที่เดียวกับห้องสอบที่ตำแหน่งเดิม ยิ่งเพิ่มความมั่นใจและทำให้เรารื้อฟื้นบทเรียนที่เราเคยอ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือห้องสอบกับห้องเรียนวิชานั้นๆคือห้องเดียวกัน ยิ่งง่ายต่อการนำเนื้อหามาสอบ ดังนั้นเด็กคนไหนที่โดเรียนก็อาจจะไม่ได้รับอิทธิพลต่อประโยชน์นี้
2. การจัดท่าของการอ่าน ตำแหน่งของหนังสือไม่ใกล้หรือไกลเกิน และหน้าหนังสือจะต้องตรงระดับสายตาพอดี ควรนั่งให้หลังตรงไม่ควรนอนอ่านทั้งนี้เพื่อให้สมองได้รับเลือดไปหล่อเลี้ยงอย่างเต็มที่ ก็จะทำให้เกิดการตื่นตัวต่อการรับรู้ จดจำ และอ่านได้นาน
3. การจัดเวลาที่เหมาะสม สำหรับน้องที่ต้องการทบทวนบทเรียนควรอ่านหนังสือในช่วงที่เหมาะสมคือช่วงที่ที่ไม่ดึกมาก คือตั้งแต่ 20.00 – 23.00 น. เนื่องจากร่างกายยังไม่อ่อนล้าเกินไปนักและอีกเหตุผลคือช่วงเวลาก่อนนอนสมองจะสั่งให้เราจดจำข้อมูลสุดท้ายก่อนนอน ดังนั้นเมื่อตื่นมา สมองเราก็จะยังจำของเก่าได้อย่างแม่นยำอยู่ และที่สำคัญอ่านจบแล้วควรนอนเลย ความจำของเราจะไม่หลุดไป หรืออ่านในตอนเช้า 5.00-6.30 น. หลังจากที่ร่างกายพร้อมรับวันใหม่ สมองเรายังปลอดโปร่งอยู่ยังไม่ได้เก็บข้อมูลไรเข้าไปดังนั้นการอ่านหนังสือช่วงนี้เลยจำได้แม่น แต่อย่าลืมหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทั้งนี้ในการอ่านแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 50 นาทีและให้เปลี่ยนแปลงอิริยาบถสัก 10 นาทีก่อนลงมืออ่านต่อไป
5. การเตรียมตนเอง ได้แก่การทำจิตใจให้แจ่มใส มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ และมีสมาธิในการอ่าน นอนหลับพักผ่อน ให้เพียงพอ มีสุขภาพสายตาที่ดี ตัดปัญหารบกวนจิตใจให้หมด การแบ่งเวลาให้ถูกต้อง และมีระเบียบวินัยในชีวิตโดยให้เวลา แต่ละวันฝึกอ่านหนังสือ และพยายามฝึกทักษะใหม่ๆในการอ่านเช่น ทักษะการอ่านเร็วอย่างเข้าใจ เป็นต้น

แหล่งที่มา :
siamxpress

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *