เทคนิคการบริหารร้านกาแฟอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการบริหารร้านกาแฟอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ ล้วนต้องใช้เทคนิคและวิธีการในการบริหารจัดการอย่างเหนือชั้น เพื่อพิชิตธุรกิจนั้นๆให้ประสบผลสำเร็จ ไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจร้านกาแฟที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไป หรือเป็นธุรกิจที่คุณกำลังเริ่มต้นทำอยู่ ข้อดีของธุรกิจเล็กๆอย่างร้านกาแฟคือ การบริหารจัดการธุรกิจไม่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนเหมือนองค์กรธุรกิจใหญ่ๆ สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียว ใช้พนักงานก็ไม่มาก การดูแลทั่วถึงและทำได้ง่าย

หลักการบริหารจัดการธุรกิจร้านกาแฟให้ประสบผลสำเร็จในทุกโอกาส

1 ) บริหารจัดการในเรื่องรสชาดของกาแฟสดและเมนูประกอบทุกเมนู ให้อยู่ในระดับที่อร่อยมากขึ้นไป ( โดยประเมินจากหลายๆกลุ่ม )
2 ) บริหารจัดการในเรื่องความสะอาดของร้านกาแฟ การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้องดูดี ไม่วางเกะกะ ไม่มีฝุ่นละอองจับตามอุปกรณ์ต่างๆ
3 ) บริหารจัดการลูกค้าให้ถึง กล่าวคือต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมในปัจจุบัน และเพิ่มเติมลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มนุษยสัมพันธ์กับลูกค้าอยู่ในระดับดีเยี่ยม ( กรณีที่จ้างพนักงาน ต้องฝึกพนักงานในทุกๆด้าน เพราะอาจเป็นจุดบอดที่เจ้าของร้านกาแฟไม่อาจรู้ได้ )
4 ) บริหารจัดการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ร้านกาแฟอย่างต่อเนื่อง จัดรายการหรือจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเป็นระยะๆ

หลักในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสดหรือศาสตร์ในการบริหารและจัดการธุรกิจ ซึ่งศาสตร์ดังกล่าวนี้ มักจะได้ยินบ่อยๆ เพราะเป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้กับคนไทยบริหารและจัดการกับปัญหาต่างๆ ปรัชญานี้สามารถนำไปใช้ได้กับการกระทำในทุกๆเรื่อง และได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ว่าประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน เป็นศาสตร์ที่ทันสมัยเสมอ ใช้ได้ในทุกๆโอกาส และใช้ได้กับทุกๆธุรกิจทุกขนาด

ศาสตร์ในการบริหารจัดการและพัฒนาร้านกาแฟสดให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้า

1 ) เข้าใจ ศาสตร์ของการเข้าใจ
1.1 เข้าใจในตัวเองและคนอื่น
1.2 เข้าใจในการบริหารจัดการร้านกาแฟสด
1.3 เข้าใจในธุรกิจที่ทำอยู่คือร้านกาแฟสด
1.4 เข้าใจลูกค้าและการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
1.5 เข้าใจสินค้าที่ขายและการบริการ

2 ) เข้าถึง ศาสตร์ของการเข้าถึง
2.1 เข้าถึงหัวใจของธุรกิจร้านกาแฟสด
2.2 เข้าถึงสินค้าและบริการที่คุณขาย
2.3 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด
2.4 เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก ฯลฯ
2.5 เข้าถึงความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

3 ) พัฒนา ศาสตร์ของการพัฒนาธุรกิจ
3.1 พัฒนาตัวเอง
3.2 พัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสดของตัวเองในทุกๆจุด
3.3 พัฒนารสชาดของทุกๆเมนูให้มีความอร่อยให้มากที่สุด รวมถึงความสะอาดในทุกๆจุด
3.4 พัฒนาการบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.5 พัฒนาลูกค้า ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มหรือเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด
3.6 ประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ให้ยึดหลักและปฏิบัติตามหลักทั้ง 3 ข้อนี้ และบวกด้วยปรัชญาอีก 2 ข้อ คือ 1 ) ทำให้ถึง 2 ) ทำให้จริง

ศาสตร์ดังกล่าวนี้ทันสมัยอยู่เสมอ ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านนำไปปฏิบัติ จะมีผลทำให้ท่านประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน ใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี จะขาขึ้นหรือขาลง หรือวิกฤติเพียงใดก็สามารถใช้ได้ในทุกๆโอกาส

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *