เตือน “สาววัยทอง” ขี้เซา

เตือน “สาววัยทอง” ขี้เซา
• คุณภาพชีวิต
เผยนอนเกิน 9 ชม. เสี่ยงเส้นเลือดในสมองอุดตัน

คนสูงอายุส่วนมากมักชอบนอนนอกจากแอบงีบกลางวันแล้ว บางคนนอนเกินมาตรฐาน 7 ชั่วโมง นักวิจัยสหรัฐพบว่า การนอนเกิน 9 ชม.ต่อคืน กลับเพิ่มความเสี่ยงให้บรรดาหญิงวัยทองเป็นโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันเพิ่มขึ้นถึง 70%

ดร.เฉินจิว ชวน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งนอร์ธ แคโรไลนา ในสหรัฐ เผยว่า งานวิจัยที่ผ่านมามักศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนอนกับอายุสั้นอายุยืน แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนอนกับภาวะหลอดเลือดหัวใจ ทีมวิจัยจึงตามติดชีวิตสาววัยทองกว่า 93,175 ราย อายุระหว่าง 50-79 ปี โดยที่ 8.3% ของหญิงเหล่านี้ นอนน้อยกว่า 5 ชม.ต่อคืน และอีก 4.6% นอนหลับยาว 9 ชม.ต่อคืน

จากการติดตามศึกษาเป็นเวลากว่า 7 ปีครึ่ง นักวิจัยพบว่า หญิงวัยกลางคน 1,166 ราย มีอาการหลอดเลือดสมองตีบ ทำให้ออกซิเจนเลี้ยงสมองและเนื้อเยื่อสมองไม่สะดวก เป็นเหตุให้เนื้อเยื่อสมองตาย เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า หญิงที่นอน 6 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้น มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง 14% เมื่อเทียบกับคนนอนปกติ 7 ชม. ส่วนคุณแม่คุณป้าที่นอน 8 ชั่วโมง ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 24% และกลุ่มที่นอน 9 ชม. หรือมากกว่า เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองพุ่งสูงถึง 70%

อย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้หญิงที่ตรวจพบเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมาตั้งแต่เริ่มวิจัย พบว่าหากนอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมง กลับมีผลเสียยิ่งกว่านอนมาก และเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ 22%

เมื่อวิเคราะห์ต่อไปพบว่าผลเสียต่อสุขภาพจากการนอนอุตุไม่เกี่ยวกับอาการนอนกรน และนอนขี้เซา ดังนั้น การนอนมากหรือนอนน้อยกว่าปกติ อาจถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวแปรอิสระสำหรับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ

ถึงแม้นอนมากส่งผลเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่านอนน้อยแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนคือ คนนอนมากมีจำนวนน้อยกว่าคนนอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมง กลายเป็นว่าปัญหาสุขภาพของคนในสังคมมาจากคนนอนน้อยนั่นเอง

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *