เตือน!! ชอบเดินโทร.เสี่ยงปวดหลัง

เตือน!! ชอบเดินโทร.เสี่ยงปวดหลัง
• คุณภาพชีวิต
ชี้รูปแบบการหายใจผิดปกติส่งผลต่อกระดูกสันหลัง

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เปิดเผยข้อมูลไว้ในจดหมายข่าว “ต้นคิด” ว่า มีผลการการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่าหากคุยโทรศัพท์ขณะเดิน อาจทำให้เกิดอาการปวดหลังได้

เพราะการเดินคุยโทรศัพท์ทำให้วิธีในการหายใจผิดปกติ เนื่องจากร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบมาให้หายใจออกเวลาเท้าแตะพื้น ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันการกระแทกของกระดูกสันหลัง ดังนั้น การพูดและเดินไปพร้อมๆ กัน จะทำให้รูปแบบการหายใจเสียและส่งผลต่อกระดูกสันหลัง
ทั้งนี้ คณะวิจัยได้นำเสนอผลวิจัยต่อที่ประชุมสมาคมประสาทวิทยา สหรัฐอเมริกา หลังจากได้ทำการวัดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลำตัว ซึ่งเป็นส่วนที่ปกป้องกระดูกสันหลังในอาสาสมัครแต่ละคน พบว่ากล้ามเนื้อส่วนลำตัวจะทำงานได้อย่างเหมาะสมในคนที่เดินเฉยๆ แต่คนที่เดินไปพูดไปจะมีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบริเวณนี้น้อยกว่าปกติ และจะเป็นอันตรายต่อกระดูกสันหลัง

โดยปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากวิธีสั่งงานของสมอง โดยกล้ามเนื้อจะมีหน้าที่หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน และถูกสั่งการโดยสมองตามลำดับความสำคัญ ดังนั้น ขณะที่คุยโทรศัพท์และเดินในเวลาเดียวกัน สมองก็จะให้ความสำคัญในการคุยโทรศัพท์มากกว่า และทำให้เสี่ยงต่อการปวดหลังได้มากขึ้น นอกจากนี้ การเดินคุยกับคนอื่นๆ ก็จัดว่าเสี่ยงต่อการปวดหลังด้วยเช่นกัน แต่การคุยโทรศัพท์ขณะเดินมีโอกาสเสี่ยงเป็นพิเศษ เพราะมักใช้เวลากับการเดินและคุยมากกว่าปกติ

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *