เตือน คนไทยระวังการกิน ชี้! เสี่ยงโรคอ้วน

เตือน คนไทยระวังการกิน ชี้! เสี่ยงโรคอ้วน
• คุณภาพชีวิต
ไม่ระวังส่งผลภาวะโภชนาการบกพร่อง

นักวิชาการด้านโภชนาการ เตือนคนไทยระมัดระวังการบริโภคอาหารอย่างจริงจัง โดยควรลดอาหารประเภทไขมัน และคาร์โบไฮเดรตให้น้อยที่สุด

ในการประชุม Pacific Health Summit ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีนักวิชาการ และนักวิจัยจากหลายประเทศเข้าร่วม เพื่อเน้นการสร้างสุขภาพของประชากรโลกอย่างมีคุณภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย หรือ TCELS เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทย

โดยพบว่า ปัจจัยสำคัญของการเป็นโรคต่าง ๆ มีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ซึ่ง ดร.เอมอร วสันตวิสุทธิ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ไทยเคยประสบความสำเร็จจากการกำจัดโรคขาดสารไอโอดีน และโรคอื่น ๆ มาแล้ว แต่ขณะนี้ คนไทยกำลังพบกับปัญหาโรคอ้วน ซึ่งเกิดจากการบริโภคไขมัน และน้ำตาลเกินความจำเป็น ส่งผลให้เกิดภาวะโภชนาการบกพร่อง จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ฝากให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยต้องเจอกับปัญหาด้านสุขภาพ เพราะจะกลายเป็นสาเหตุใหญ่ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตได้

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *