เตือนอายุเกิน 40 ตรวจสุขภาพถี่ๆ

เตือนอายุเกิน 40 ตรวจสุขภาพถี่ๆ
• คุณภาพชีวิต
แพทย์ชี้ช่วงอายุ35-40 เสี่ยงเกิดโรคได้ง่าย

นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผอ.โรงพยาบาลพญาไท 3 เปิดเผยว่า จากสถิติการเจ็บป่วยของคนไทยพบว่าในช่วงอายุระหว่าง 35 – 40 ปี มีอัตราของการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผู้ที่เข้าวัย 40+ จึงมีความจำเป็นต้องตรวจสุขภาพแบบเจาะลึก มากกว่าการตรวจสุขภาพแบบทั่วไป

เนื่องจากโรคที่จะเกิดขึ้นนั้น อาจจะเป็นโรคของความเสื่อมต่างๆ อาทิ เบาหวาน โรคทางสมอง โรคทางสูติ – นรี ฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลง การตรวจสุขภาพแบบเจาะลึก 40+ นั้นให้ความสำคัญในการตรวจร่างกายขั้นต้น การซักประวัติ ห้องปฏิบัติการ ตรวจแบบเจาะลึกใน Life style และการตรวจเพิ่มเติมเมื่อมีภาวะเสี่ยง การตรวจเจาะลึกใน Life style นั้นเพื่อให้ทราบถึงวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล ช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม อาทิ ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจเลือด เอกซเรย์ ตรวจหัวใจ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *