เตือนกินอาหารขยะ ระวัง!!หัวใจวาย

เตือนกินอาหารขยะ ระวัง!!หัวใจวาย
• คุณภาพชีวิต
ทานผักและผลไม้ ช่วยลดเสี่ยงโรคร้าย

ผลการวิจัยของ ดร.ซาลิม ยูซุฟ จากมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ในเมืองออนตาริโอ ประเทศแคนาดา และทีมงาน ที่เผยแพร่ทางวารสารเซอร์คิวเลชั่น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ระบุว่า การบริโภคอาหารทอด ขนมขบเคี้ยวหรือเนื้อสัตว์ที่มีรสเค็ม เป็นสาเหตุของการเกิดหัวใจวายมากกว่าคนทั่วไป

การวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคหัวใจกว่า 16,000 คน และเป็นผู้ป่วยที่เพิ่งเคยเกิดอาการหัวใจวายครั้งแรก 5,700 คน จากทั้งหมด 52 ประเทศ โดยมีการนำตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยแต่ละคนไปตรวจ และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยแต่ละคน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542 ถึงเดือนมีนาคม 2546

จากผลการวิจัย ได้แบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้ที่บริโภคแบบตะวันออก ที่บริโภคเต้าหู้ ซีอิ๊ว และซอสอื่นๆ จำนวนมาก กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มผู้ที่บริโภคแบบชาติตะวันตก กินแต่อาหารทอด ขนมขบเคี้ยวรสเค็ม และเนื้อสัตว์จำนวนมาก กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่ระมัดระวังในการกิน กินแต่ผลไม้และผักจำนวนมาก

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่กินผักและผลไม้จำนวนมาก จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการหัวใจวายน้อยกว่าพวกที่ไม่ค่อยทานผักผลไม้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกลุ่มที่กินอาหารแบบตะวันตกจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายมากกว่าคนที่ไม่กินอาหารประเภทนี้ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกลุ่มที่กินอาหารแบบตะวันออกจะมีความเสี่ยงเกิดอาการหัวใจวายอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับการบริโภคแบบอื่น

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า โรคหัวใจไม่ใช่โรคที่จะพบเห็นในประเทศร่ำรวยเท่านั้น เพราะราว 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยโรคหัวใจเป็นผู้ป่วยในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง และว่า การบริโภคเต้าหู้มากเกินไปก็ส่งผลไม่ดีต่อร่างกาย เนื่องจากมีปริมาณโซเดียมสูง ซึ่งการบริโภคโซเดียมเข้าไปจำนวนมากจะทำให้ความดันโลหิตสูงและทำให้เกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดสมองอุดตันตามมา

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *