เด็กอ้วน-ภูมิแพ้ ระวัง!! ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

เด็กอ้วน-ภูมิแพ้ ระวัง!! ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
• คุณภาพชีวิต
ทำให้สมาธิสั้น หัวใจไม่โต และอาจเสียชีวิตกะทันหัน

ภาวะนี้พบได้ในเด็กทุกอายุ แต่พบมากในเด็กช่วงอายุ 2-6 ปี ถ้าไม่รักษาจะทำให้เด็กหยุดหายใจเป็นช่วงๆ เกิดการขาดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในเลือด ซึ่งอาจทำให้สติปัญญาถดถอย สมาธิสั้น การเรียนตกต่ำเลี้ยงไม่โต หัวใจโต หรือ เสียชีวิตอย่างกะทันหันได้

สาเหตุ

ส่วนใหญ่มักเกิดจาก ต่อมทอนซิลที่อยู่ข้างโคนลิ้นและต่อมอดีนอยด์ที่บริเวณหลังจมูกมีขนาดโตขึ้นและขวางทางเดินหายใจส่วนบน ขณะหลับกล้ามเนื้อในช่องคอส่วนต้นจะคลายตัว ทำให้ทางเดินหายใจตีบแคบ โรคอื่นๆ ที่ภาวะนี้พบได้บ่อย เช่น เด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ เด็กอ้วน โรคอ้วนจะมีไขมันสะสมบริเวณช่องคอเพิ่มขึ้น นอกนั้นยังพบในเด็กที่มีลักษณะโครงหน้า คาง ลิ้นและคอผิดปกติ ทำให้ลักษณะทางเดินหายใจส่วนบนแคบกว่าปกติ

อาการ

เด็กมักจะนอนกรนร่วมกับมีอาการหายใจลำบากขณะนอนหลับ หน้าอกบุ๋ม อ้าปากหายใจ ปากซีดเขียว เสียงกรนหายใจสะดุดขาดหายเป็นช่วงๆ นอนดิ้นพลิกตัวบ่อยหรือนอนในท่าแปลกๆ พ่อแม่บางรายกลัวลูกจะหยุดหายใจ ถึงกับต้องนั่งเฝ้าคอยขยับตัวลูกหรือเขย่าปลุกลูกให้ตื่น ในตอนกลางวันเด็กอาจซุกซน ไม่อยู่นิ่ง มีสมาธิสั้นหรือผล็อยหลับบ่อยๆ

การวินิจฉัย

โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ทางเดินหายใจ และอาจต้องส่งตรวจพิเศษขณะนอนหลับ เช่น การตรวจระดับออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ขณะหลับ (overnight oxymetry and capnogarphy) หรือตรวจการนอนหลับแบบมาตรฐาน (polysomnography) ทั้งสองวิธีเป็นการตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะที่เด็กหลับและไม่ทำให้เด็กเจ็บปวด การตรวจจำเป็นต้องให้เด็กค้างคืนในห้องพิเศษเดี่ยวโรงพยาบาล

การเตรียมตัวก่อนมาตรวจพิเศษ

ควรนัดวันตรวจกับแพทย์ หยุดยาพ่นจมูกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ งดยาภูมิแพ้ ยาลดน้ำมูก ยาแก้คัดจมูก 3 วันก่อนการตรวจ

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *