เช็คระดับความเครียด

เช็คระดับความเครียด
ของ Rodriguez & Hardgrave , 1989
ดัดแปลงโดย กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณจะมีแนวโน้มเป็นโรคเครียด คำตอบต่อไปนี้ไม่มีข้อใดถูกหรือผิด เพราะเป็นการสำรวจประเมินตัวเอง จงประเมินตนเองตามสถานการณ์ดังต่อไปนี้โดยใส่ตัวเลขที่ตรงกับลักษณะคุณมากที่สุด ตรงหน้าข้อความแต่ละข้อ
4 = เป็นประจำ 3 = บ่อยครั้ง
2 = บางครั้ง 1 = ไม่เคย
—————————————————————————————————————————————–
_ _ _ _ _ 1. คุณพยายามทำงานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเวลาน้อยที่สุด
_ _ _ _ _ 2. คุณรู้สึกหมดความอดทนต่อการผัดผ่อนหรือการถูกขัดจังหวะ
_ _ _ _ _ 3. เมื่อเล่นเกมต่างๆ ความสุขของคุณอยู่ที่การเอาชนะ
_ _ _ _ _ 4. คุณมักจะไม่ค่อยขอร้อง หรือบอกว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเมื่อคุณมีปัญหา
_ _ _ _ _ 5. คุณมักจะแสวงหาการยอมรับนับถือและคำยกย่องจากผู้อื่น
_ _ _ _ _ 6. คุณอยากหรือมักจะเร่งความเร็วของรถก่อนที่ไฟจราจรจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
_ _ _ _ _ 7. คุณมักจะวิพากษ์วิจารณ์วิธีการทำงานของคนอื่น
_ _ _ _ _ 8. คุณมีนิสัยชอบมองดูนาฬิกาบ่อยๆ
_ _ _ _ _ 9. คุณต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะมีตำแหน่งสูงขึ้นและได้รับความสำเร็จสูงขึ้น
_ _ _ _ _ 10. คุณมองว่าตนเองมีเวลาน้อยเกินไป
_ _ _ _ _ 11. คุณมีนิสัยชอบทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน
_ _ _ _ _ 12. คุณโกรธหรือหงุดหงิดบ่อยๆ
_ _ _ _ _ 13. คุณมีเวลาให้กับตนเองหรืองานอดิเรกน้อยมาก
_ _ _ _ _ 14. คุณมีแนวโน้มที่จะพูดเร็วหรือเร่งบทสนทนา
_ _ _ _ _ 15. คุณมองว่าตนเองเป็นคนมุงาน
_ _ _ _ _ 16. คุณมีเพื่อนหรือญาติที่มองว่าคุณเป็นคนมุงาน
_ _ _ _ _ 17. คุณมีแนวโน้มที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับหลายๆโครงการ
_ _ _ _ _ 18. คุณมีเส้นตายในการทำงานจำนวนมาก
_ _ _ _ _ 19. คุณรู้สึกผิดเมื่อคุณพักผ่อนและไม่ทำอะไรระหว่างที่มีเวลาว่าง
_ _ _ _ _ 20. คุณมีความรับผิดชอบมากเกินไป

คะแนนรวม
ความหมายของคะแนน
ระหว่าง 20-30 คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนเฉื่อยชา
ระหว่าง 31-50 คุณมีความสามารถในการจัดการ
กับความเครียดอย่างสมดุล
ระหว่าง 51-60 ระดับความเครียดของคุณค่อนข้าง
สูง คุณดูจะเป็นคนค่อนข้างเครียดมาก
คะแนน 61 ขึ้นไป คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนเครียดมาก
ทีเดียว

อภิปราย
คุณพอใจกับคะแนนของคุณหรือไม่……………………………………
เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หากคุณไม่พอใจกับคะแนน จะระบุกิจกรรมที่คุณจะกระทำได้ในสัปดาห์นี้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *